Groen in de gemeenteraad

gemeenteraadszitting april 2022

Meer van het zelfde en soms een lichtpuntje

Op de gemeenteraad van 28 april stonden heel uiteenlopende punten op de agenda. Met Groen vroegen we initiatief van ons bestuur rond de verdwijnende bankautomaten. Verder was er ook het leuke nieuws dat er nog wat vrouwelijke straatnamen bijkomen. Naar Herkse normen was het een korte gemeenteraadszitting. Een samenvatting.

Eén van de punten op de agenda was het nieuwe gemeentelijke reglement dat pop-up bars mogelijk moet maken. Dit op vraag van HoReCa Vlaanderen. Groen vindt dergelijke bars op zich erg sympathiek en ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck stemde voor het voorstel. Toch maken we ons wat zorgen over mogelijke overlast en we hopen daarom dat ons bestuur al deze initiatieven nauwgezet zal opvolgen.

Vrouwelijke muzikale straatnamen

Op de gemeenteraad was er ook leuk nieuws: onze gemeente gaat verder met het goedkeuren van vrouwelijke straatnamen. Dat was een vraag van Groen uit 2020. Het ging dit keer om de straatnamen voor de nieuwe verkaveling Tamerpark. Het gaat om een hele reeks vrouwennamen uit songs van Belgische en Nederlandse artiesten (Mariekestraat (Jacques Brel), Helenastraat (Hugo Raspoet), Rozanestraat (Wim De Craene), Satelliet Suzystraat (Noordkaap), Tante Juliastraat (Boudewijn De Groot), Jennifer Jenningsstraat (Louis Neefs), Bleke Lenalaan (Raymond van het Groenewoud), Malle Babbeweg (Rob de Nijs), Anneke Weemaesweg (Jan De Wilde)). De cultuurdienst heeft een mooi lijstje samengesteld en zelfs bij de zangers/auteurs toelating gevraagd.
Er was wat discussie tussen een deel van de oppositie en de bevoegde schepen over de gevolgde procedure, maar wij vinden dit in elk geval een fijn initiatief!
Meer info over deze straatnamen en over het openbaar onderzoek dat nu wordt georganiseerd vind je op de website van de gemeente.

Ondanks ons enthousiasme over de de straatnamen zijn we met Groen helemaal niet tevreden over de gang van zaken rond deze verkaveling. Ook nu weer geeft onze gemeente een bouwpromotor heel veel vrijheid om een woonuitbreidingsgebied versneld vol te bouwen. Bovendien zal er weer meer dan 4 hA bos verdwijnen...

Een bankautomaat in elke deelgemeente

In de vragenronde stelde ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck voor dat onze gemeente initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat onze inwoners in elke deelgemeente minstens over één betaalautomaat zouden kunnen beschikken. De laatste tijd verwijderen de grootbanken meer en meer bankautomaten omdat ze iedereen willen verplichten om digitaal te bankieren en te betalen. Steeds meer mensen doen dat dan ook, maar er zijn altijd redenen waarom men over cash geld moet kunnen beschikken en er is een aanzienlijke groep mensen die om welke reden dan ook niet of moeilijk enkel digitaal kunnen betalen. Ondanks de steun die het Groene voorstel kreeg, werd het weggestemd. [lees hier het nieuwsbericht]

Onbehoorlijk bestuur

Veel heibel was er over de verbouwing van het oud politiekantoor naar nieuw administratief centrum voor de gemeente. Groen Herk-de-Stad al eerder vragen over dit dossier. Voor ons was het belangrijk dat men vooral het comfort voor het personeel en de energiezuinigheid van het gebouw zou aanpakken. Bij aanvang was er zogezegd geen enkel probleem en zou alles door de samenwerking met Fluvius vlot verlopen. Nu blijkt dat ons bestuur de voorbereiding van het project heel slecht heeft opgevolgd en dat een en ander veel meer zou gaan kosten. Daarom verbreekt men het contract met Fluvius. Dit is geen behoorlijk bestuur.
De fractie nieuw stelde voor om een bijzondere gemeenteraadscommissie op te richten, maar het voorstel werd door de meerderheid weggestemd. 

Tijdens de geheime zitting werd de huidige algemeen directeur opnieuw aangesteld. Dat moest gebeuren nadat de aanstelling eerder door de raad van state werd vernietigd. Ook dit dossier is nog maar eens een voorbeeld van het slordige beleid dat door dit schepencollege wordt gevoerd.

 

De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.

 • gemeenteraadszitting april 2022

  Meer van het zelfde en soms een lichtpuntje

  Op de gemeenteraad van 28 april stonden heel uiteenlopende punten op de agenda. Met Groen vroegen we initiatief van ons bestuur rond de verdwijnende bankautomaten. Verder was er ook het leuke nieuws dat er nog wat vrouwelijke straatnamen bijkomen. Naar Herkse normen was het een korte gemeenteraadszitting. Een samenvatting.

  Eén van de punten op de agenda was het nieuwe gemeentelijke reglement dat pop-up bars mogelijk moet maken. Dit op vraag van HoReCa Vlaanderen. Groen vindt dergelijke bars op zich erg sympathiek en ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck stemde voor het voorstel. Toch maken we ons wat zorgen over mogelijke overlast en we hopen daarom dat ons bestuur al deze initiatieven nauwgezet zal opvolgen.

  Vrouwelijke muzikale straatnamen

  Op de gemeenteraad was er ook leuk nieuws: onze gemeente gaat verder met het goedkeuren van vrouwelijke straatnamen. Dat was een vraag van Groen uit 2020. Het ging dit keer om de straatnamen voor de nieuwe verkaveling Tamerpark. Het gaat om een hele reeks vrouwennamen uit songs van Belgische en Nederlandse artiesten (Mariekestraat (Jacques Brel), Helenastraat (Hugo Raspoet), Rozanestraat (Wim De Craene), Satelliet Suzystraat (Noordkaap), Tante Juliastraat (Boudewijn De Groot), Jennifer Jenningsstraat (Louis Neefs), Bleke Lenalaan (Raymond van het Groenewoud), Malle Babbeweg (Rob de Nijs), Anneke Weemaesweg (Jan De Wilde)). De cultuurdienst heeft een mooi lijstje samengesteld en zelfs bij de zangers/auteurs toelating gevraagd.
  Er was wat discussie tussen een deel van de oppositie en de bevoegde schepen over de gevolgde procedure, maar wij vinden dit in elk geval een fijn initiatief!
  Meer info over deze straatnamen en over het openbaar onderzoek dat nu wordt georganiseerd vind je op de website van de gemeente.

  Ondanks ons enthousiasme over de de straatnamen zijn we met Groen helemaal niet tevreden over de gang van zaken rond deze verkaveling. Ook nu weer geeft onze gemeente een bouwpromotor heel veel vrijheid om een woonuitbreidingsgebied versneld vol te bouwen. Bovendien zal er weer meer dan 4 hA bos verdwijnen...

  Een bankautomaat in elke deelgemeente

  In de vragenronde stelde ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck voor dat onze gemeente initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat onze inwoners in elke deelgemeente minstens over één betaalautomaat zouden kunnen beschikken. De laatste tijd verwijderen de grootbanken meer en meer bankautomaten omdat ze iedereen willen verplichten om digitaal te bankieren en te betalen. Steeds meer mensen doen dat dan ook, maar er zijn altijd redenen waarom men over cash geld moet kunnen beschikken en er is een aanzienlijke groep mensen die om welke reden dan ook niet of moeilijk enkel digitaal kunnen betalen. Ondanks de steun die het Groene voorstel kreeg, werd het weggestemd. [lees hier het nieuwsbericht]

  Onbehoorlijk bestuur

  Veel heibel was er over de verbouwing van het oud politiekantoor naar nieuw administratief centrum voor de gemeente. Groen Herk-de-Stad al eerder vragen over dit dossier. Voor ons was het belangrijk dat men vooral het comfort voor het personeel en de energiezuinigheid van het gebouw zou aanpakken. Bij aanvang was er zogezegd geen enkel probleem en zou alles door de samenwerking met Fluvius vlot verlopen. Nu blijkt dat ons bestuur de voorbereiding van het project heel slecht heeft opgevolgd en dat een en ander veel meer zou gaan kosten. Daarom verbreekt men het contract met Fluvius. Dit is geen behoorlijk bestuur.
  De fractie nieuw stelde voor om een bijzondere gemeenteraadscommissie op te richten, maar het voorstel werd door de meerderheid weggestemd. 

  Tijdens de geheime zitting werd de huidige algemeen directeur opnieuw aangesteld. Dat moest gebeuren nadat de aanstelling eerder door de raad van state werd vernietigd. Ook dit dossier is nog maar eens een voorbeeld van het slordige beleid dat door dit schepencollege wordt gevoerd.

   

  De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.

 • gemeenteraadszitting mei 2021

  Geheime fusiegesprekken?

  Op de gemeenteraad van 10 mei stond, na de gewone agenda, één belangrijke vraag op de agenda: voert de burgemeester van Herk-de-Stad geheime gesprekken over een mogelijke fusie met Halen en Lummen? Er kwamen antwoorden van de burgemeester, maar er blijven vraagtekens.

  Groen Herk-de-Stad vindt het niet onlogisch dat onze gemeente nadenkt over samenwerking met zijn buurgemeenten en - op termijn - misschien ook over een fusie. Groen was wel erg verrast om te horen dat het bestuur hierover al twee keer vergaderde met buurgemeenten Halen en Lummen en dat we dat bovendien moesten lezen in de krant.

  Geen rook zonder vuur?

  Op de gemeenteraad van mei wou Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck van de burgemeester onder meer weten waarom er niet openlijk gecommuniceerd werd over de gesprekken die plaatsvonden met zijn collega's van Lummen en Halen over verregaande samenwerking, misschien zelfs over fusie. Dergelijke geheimdoenerij doet vermoeden dat er meer aan de hand was dan wat vrijblijvende babbels.

  Volgens de burgemeester gebeurden de gesprekken over mogelijke samenwerking of fusie tussen Lummen, Herk en Halen 'gewoon in de rand van enkele andere bijeenkomsten'. Momenteel is er volgens hem echter geen concreet gesprek over fusie, wel over de mogelijkheid tot meer samenwerking. Het was blijkbaar vooral de burgemeester van Lummen die erg aandrong op verregaande gesprekken. Feit is dat onze burgemeester tot nu toe zijn overleg hierover met Halen en Lummen geheim hield.

  Binnenkort, op 21 mei, wil Lummen blijkbaar een volgend officieel overleg met alle gemeentelijke coalities om te praten over meer samenwerking. De vraag blijft waarover men zal praten en met welk mandaat? Hoe kan je aan zo'n gesprek beginnen als je dit op de gemeenteraad niet hebt voorbereid? De burgemeester beloofde op de volgende gemeenteraad in elk geval terug te koppelen over dit overleg.

  Het mag dan zo zijn dat er (nog) geen concrete engagementen werden besproken, toch vindt Groen dat men transparanter had mogen zijn over dergelijke gevoelige thema's. Wordt zeker vervolgd.

   

  De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.

 • gemeenteraadszitting 9 november

  Gouverneur vernietigt samenstelling Gecoro!

  De gemeenteraad van 9 november was opnieuw digitaal en dus online te volgen.

  Eén van de opvallende punten ging over de vernietiging door de gouverneur van de beslissing van de gemeenteraad van juni over de samenstelling van de Gecoro. Dit gebeurde na een klacht van de Minaraad die het niet eens was met de werkwijze van het schepencollege.

  Geknoei bij de samenstelling van de Gecoro?

  Tijdens de gemeenteraad van juni bleek al dat er met de samenstelling van de Gecoro één en ander niet klopte. De sectoren jeugd en cultuur waren helemaal niet meer vertegenwoordigd en men had voor de vertegenwoordiging van de geleding 'milieu' totaal geen rekening gehouden met de voordracht door de Minaraad. Ook bij de sector 'verkeer' was er wat aan de hand. Hierover was tijdens de zitting heel wat discussie, maar het bestuur deed gewoon zijn zin.

  Klacht van de Minaraad gevolgd door de gouverneur

  Met Groen waren we dus niet verbaasd dat de gouverneur inging op de klacht van de Minaraad. Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck: “De bespreking van het punt had achter gesloten deuren moeten gebeuren en de motivering van de beslissing, namelijk waarom men bepaalde kandidaten had gekozen en andere niet, was duidelijk onvoldoende. Bovendien had het schepencollege iemand aangeduid die helemaal geen kandidaat was. De gouverneur vond dit zelfs 'onzorgvuldig bestuur'. Je moet het maar doen: iemand als vertegenwoordiger selecteren die dat eigenlijk niet wil!

  Schepen Gruyters probeerde de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven, maar kreeg daarvoor kritiek van de hele oppositie!

  Tijdens de raadszitting probeerde schepen Gruyters, nochtans zelf jurist, de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Hij kreeg daarvoor kritiek van de hele oppositie. De schepen vond het plots de verantwoordelijkheid van iedereen dat dit punt niet correct behandeld werd. Voor Groen getuigt dit van een ongelofelijke arrogantie. Het schepencollege meent zich de hele tijd alles te kunnen permitteren, maar wanneer het fout loopt is het plots een gedeelde verantwoordelijkheid? Bovendien had het schepencollege blijkbaar het lef niet gehad om de beslissing van de gouverneur aan alle raadsleden te bezorgen. Mocht niemand weten hoe duidelijk de gouverneur zijn afkeuring voor deze gang van zaken liet blijken? (Wij zorgen voor transparantie: lees hier de volledige beslissing van de gouverneur!)

  De goede kant op?

  Het schepencollege is nu van plan de beslissing over de samenstelling van de Gecoro snel opnieuw op de gemeenteraad te agenderen, ditmaal in een gesloten zitting en met de nodige motivatie. Met Groen hopen we dat men nu ook zo correct is het voorstel van de Mina- en andere adviesraden te volgen. Hoe wil men immers op een constructieve manier met de adviesraden samenwerken indien men niet eens de afgevaardigden aanvaardt?

  Intussen heeft de Minaraad een oproep gedaan tot een betere samenwerking tussen bestuur en adviesraden, Herkse verenigingen en organisaties. De Minaraad verwijst ondermeer naar de plechtige overeenkomst die dit jaar ondertekend werd tussen het bestuur en de adviesraden waarin een correcte en positieve samenwerking werd afgesproken.

  Groen steunt volmondig deze oproep. Het huidige bestuur heeft de afgelopen maanden bij herhaling aangetoond dat 'samenwerking' niet haar sterkste kant is. Dat vinden we met Groen erg jammer. Net als de Minaraad zijn wij ervan overtuigd dat meer overleg en een betere samenwerking voor iedereen goed is en alleen maar kan leiden tot een betere gemeente.

   

  De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.

   

 • Brigitte Claes twee jaar in het Bijzonder Comité

  Het OCMW een beetje Groen!

  Bijna twee jaar nu zit Brigitte Claes voor Groen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW. Door een afspraak met de meerderheidspartijen aan het begin van de legislatuur kon ook Groen voor twee jaar een lid van dit comité aanduiden. In januari 2021 wordt Brigitte in het comité vervangen door iemand van de meerderheid.

  Vanaf januari 2019 werd de gemeenteraad ook de OCMW-raad en fusioneerden het OCMW en de gemeentelijke administratie tot één organisatie. In Herk-de-Stad bestaat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst uit een voorzitter (schepen Bart Gruyters) en 6 leden van meerderheid en oppositie. Het comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers voor maatschappelijke dienstverlening en integratie, onder meer het leefloon, allerlei tussenkomsten en budgetbeheer.

  Armoede in Herk-de-Stad?

  Die twee jaar waren voor Brigitte, die zelf in de sociale sector werkt, een interessante ervaring: “Ik ben zeker tevreden over mijn inzet in het comité. Je merkt telkens weer hoe onze gemeente elke dag opnieuw probeert om mensen die het moeilijk hebben, een beter leven te geven. Wie een te laag inkomen heeft, heeft recht op een leefloon, op ordentelijke huisvesting, op verzorging… Dat lijkt heel logisch, maar de praktijk is soms heel anders. De medewerkers van het OCMW moeten rekening houden met strenge spelregels en moeten hun advies voorleggen aan het Bijzonder Comité. Meestal is er weinig discussie. Maar niet altijd, dan ben ik blij wanneer andere comitéleden mijn voorstellen steunen.

  Is er wel armoede in het bescheiden Herk-de-Stad? “Ja, zeker!”, zegt Brigitte, “Ook bij ons zijn er mensen die het erg moeilijk hebben, door tegenslag of ziekte. En ook in Herk dragen we de gevolgen van wat er in de wereld gebeurt. Ook wij vangen vluchtelingen op. Mensen uit bijvoorbeeld Syrië of Palestina. Mensen die uit oorlogssituaties naar ons land gevlucht zijn en die onze bescherming verdienen. Het doet me denken aan verhalen uit mijn eigen familie over vluchtelingen in de eerste en tweede wereldoorlog… Mensen die alles moesten achterlaten en het hier niet gemakkelijk hebben om een nieuw leven op te bouwen. Zij hebben onze bescherming en hulp echt nodig. Soms ben ik bang dat we dat vergeten.”

  Niet alleen op korte termijn helpen!

  Wat ik vooral vaststel is dat alleen steun geven niet volstaat. De gemeente moet ook op de lange termijn denken. Er moeten bijvoorbeeld dringend meer sociale huurwoningen bijkomen. Woningen die snel beschikbaar zijn voor mensen die dakloos zijn of zich geen goede woning kunnen permitteren. Veel mensen hebben veel te hoge facturen voor stookolie, gas en elektriciteit. Het heeft geen zin om hen daar geld voor te blijven geven, als het probleem eigenlijk de versleten verwarmingsinstallatie is, of een slecht geïsoleerd huis. Daar moet dringend iets aan gebeuren.

  Met de coronacrisis werd 2020 een ongewoon jaar. Brigitte: “Dat is zeker zo. De gevolgen van de coronacrisis waren voor mensen in armoede zeker nog groter dan voor de meeste mensen. Door de lock-down vielen de weinige contacten ook nog eens weg en geraakten mensen hun werk kwijt. Kinderen moesten in erg moeilijke omstandigheden onderwijs volgen. Kan je verwachten dat een gezin met een leefloon dat in een slechte woning leeft voor elk kind een degelijke computer met internet ter beschikking heeft? Ook onze gemeente kreeg van de Vlaamse en federale overheid heel wat extra middelen ter beschikking om de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in armoede op te vangen. We hebben daar met het comité allerlei voorstellen voor gedaan."

  Een warme en solidaire gemeente...

  Conclusie? "Na twee jaar meewerken in het Bijzonder Comité wil ik benadrukken dat we actief moeten blijven kiezen voor solidariteit met mensen die hulp nodig hebben. We mogen niet achteroverleunen en denken dat dat allemaal vanzelfsprekend is. Ik hoop dat onze gemeente een warme en solidaire gemeente wil blijven!

   

  Bedankt, Brigitte!

 • gemeenteraadszitting 22 juni

  Wat een slordig en arrogant beleid!

  Voor de derde keer een virtuele gemeenteraad. Ditmaal bleek weer eens wat een slechte samenwerking er is in het huidige schepencollege. De ene weet niet wat de andere doet, of laat openlijk merken dat hij de andere niet steunt. Verder is er nauwelijks bereidheid tot overleg met inwoners of met adviesraden. Inspraak wordt alleen getolereerd als het past in de eigen strategie... Samenwerking staat niet in het woordenboek van dit bestuur. De Herkenaars verdienen echt beter!

  Een GECORO op maat van de meerderheid?

  Het eerste punt van de vergadering ging over de goedkeuring van de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. Deze verplichte adviesraad werd nog steeds niet vernieuwd. Blijkbaar had het schepencollege heel wat tijd nodig om te beslissen wie hier lid van mocht zijn. Deze raad geeft het bestuur advies over belangrijke dossiers van ruimtelijke ordening en is samengesteld uit onafhankelijke experten én vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijk geledingen (denk maar aan miliieu, mobiliteit, wonen, jeugd, cultuur...). Experten, adviesraden en verenigingen kunnen kandidaten voorstellen, maar de gemeenteraad beslist over de effectieve samenstelling. Uiteraard doet het schepencollege een voorstel aan de gemeenteraad. Men mag er van uit gaan dat het schepencollege daarbij probeert om er voor te zorgen dat deze adviesraad 'niet te moeilijk doet' bij belangrijke dossiers...

  Dat bleek ook tijdens de raadszitting. De sectoren jeugd en cultuur waren helemaal niet meer vertegenwoordigd en men had voor de vertegenwoordiging van de geleding 'milieu' totaal geen rekening gehouden met de voordracht van de Minaraad. Hierover ontstond heel wat discussie, maar voor de betrokken schepen was het duidelijk: het bestuur mocht gewoon zijn zin doen en hoefde geen rekening te houden met de voorstellen van de adviesraden. Nochtans hadden diezelfde schepenen in het voorjaar een plechtige overeenkomst getekend met de adviesraden waarin een correcte samenwerking werd afgesproken. Bovendien bleek later dat een van de geselecteerde vertegenwoordigers voor de geleding 'milieu' enkel als expert wou zetelen. Je moet het maar doen: iemand als vertegenwoordiger selecteren die dat eigenlijk niet wil!

  Kortom: het schepencollege liet zich weer eens van zijn slechtste kant zien.

  Waarom zouden we samenwerken?

  Er stonden ook enkele milieudossiers op de agenda. Het eerste was de gedeeltelijke detachering van de nieuwe milieuambtenaar voor een halve dag per week naar de gemeente Lummen. Een eigenaardige beslissing: de huidige milieuambtenaar, Patrick Gevers, gaat vanaf 1 juli met pensioen en zijn opvolger zal allicht de handen vol hebben met zijn vervanging. Toch vindt onze bestuur dat ze tijd over heeft om onze buurgemeente Lummen 'te depanneren'. En dat terwijl er volgens ons al veel te weinig tijd besteed wordt aan het milieubeleid in onze gemeente...

  Ook de vertegenwoordiging op de algemene vergadering van de 'Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer' (vroeger: intercommunale) kwam aan bod. Gek genoeg is het niet de schepen van milieu (en natuur) die Herk daar vertegenwoordigt, maar wel die van toerisme. En eerlijk gezegd: die blijkt niet echt op de hoogte te zijn de echte problemen met de uitbating daar...

  En dan waren er ook nog vragen over het nieuwe bos in Schulen, het beheer van de gemeentelijke Vroente en de niet-vergunde waterwinning in het Olmenhof...

  Nu het nieuwe gemeentelijke bos in Schulen definitief is aangekocht, is men aan het nadenken over de inrichting ervan. De betrokken schepen en de milieudienst doen daarvoor een beroep op de experten van de Bosgroep en van het Regionaal Landschap Haspengouw. Men wil goede keuzes kunnen maken over het (achterstallig) beheer van het bos en over de toegankelijkheid (waar kan men wandelen, waar moet met kwetsbare natuur beschermen...). Er waren blijkbaar wat vragen uit de buurt (ook gesteld aan Groen) over de plotse kappingen en over het toekomstige gebruik van het bos. Ons raadslid Gunter De Ryck vroeg daarom aan de bevoegde schepen wat de plannen waren, waarom er nu werd gekapt en hoe men de betrokkenheid van de buurt ging aanpakken... De kappingen waren blijkbaar dringende maatregelen om het omvervallen van bomen aan de rand (op de grens met buren) te voorkomen. Mogelijke kappingen voor de herinrichting zijn later gepland. De betrokkenheid van de buurt zou pas later komen volgens de bevoegde schepen. Met Groen vinden we het jammer dat dit niet meteen gebeurt. Groot was onze verbazing toen een andere schepen plots de hele aanpak van de schepen van milieu in vraag stelde en vond dat 'alles moet kunnen in dit bos en dat het geen nieuw stuk natuur mag worden'. Blijkbaar ging het hier om het voorlopige advies van de Bosgroep en het Regionale Landschap. De betrokken schepen is het duidelijk niet eens met het feit dat deze specialisten hierbij worden betrokken en een degelijk advies afleveren. We vrezen met Groen dat hij geen rekening wil houden met het feit dat dit bos als natuurgebied op het gewestplan staat aangeduid...  Samenwerken met voor de hand liggende partners en specialisten hoeft blijkbaar niet voor dit schepencollege...

  Samenwerken staat duidelijk niet in het woordenboek van deze coalitie!

  Met Groen hadden we nog een andere vraag: waarom koos ons bestuur ervoor om een duur studiebureau aan te stellen om een beheerplan te maken voor de kwetsbare natuur in de gemeentelijke Vroente terwijl ze dat ook gratis en voor niets had kunnen doen door samen te werken met Natuurpunt? De Vroente maakt deel uit van het natuurreservaat Schulensbroek en daardoor moet er ook voor dit gemeentelijke eigendom een beheerplan worden opgemaakt. Door samen te werken met Natuurpunt, die de rest van het gebied beheert, had onze gemeente heel gemakkelijk kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting zonder bijkomende kosten. Ook hier laat ons bestuur zich weer aan zijn slechtste kant zien. 'Samenwerken' staat duidelijk niet in het woordenboek van deze coalitie. Men geeft liever geld uit aan dure studiebureaus dan het geld van de Herkenaars zuinig in te zetten en te kiezen voor samenwerking met lokale partners die gratis bepaalde diensten kunnen leveren.

  En tenslotte was er ook nog eens het dossier van de vergunning voor de gecontesteerde waterwinning in het Olmenhof. Blijkbaar heeft ons schepencollege er geen enkel probleem mee om zichzelf een vergunning te geven tegen het advies in van de Vlaamse overheid (VMM)! Ons bestuur geeft hier een erg slecht voorbeeld voor de burgers. In tijden van droogte wordt aan iedereen gevraagd zuinig om te gaan met het kostbare grondwater. Ons Herkse gemeentebestuur het normaal dat er volop water wordt opgepompt om de een visvijver constant van vers water te voorzien... Ongelooflijk!

  Bedankt Wim!

  Afgerond werd met een bedankje voor afwezig raadslid Wim Berden (NIEUW en onafhankelijken), die door zijn nieuwe job bij de politie geen lid van de gemeenteraad kon blijven. Ook met Groen vonden we Wim Berden tijdens de vorige legislatuur een goed schepen die altijd probeerde correct en consequent te zijn. Hij had het dan ook niet altijd gemakkelijk als schepen. Het zou mooi zijn moesten er ook in de huidige coalitie meer schepenen zijn met zijn kwaliteiten. Bedankt Wim, veel succes met je nieuwe job!

   

   

  De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.

 • gemeenteraadszitting 18 mei

  Een beetje goed nieuws, maar ook erg slecht!

  Voor de tweede keer een virtuele gemeenteraad. Eentje die hopeloos uitliep en daarom komt er een bijkomende zitting op maandag 25 mei. Er stonden verschillende belangrijke punten op de agenda en er was een beetje goed nieuws (een nieuwe vrouwelijke straatnaam!), maar ook erg slecht. Zowel door Groen als door andere oppositieleden werden nog extra punten toegevoegd.

  Welke ambitie voor het nieuwe gemeentehuis?

  Het eerste punt handelde over de contractvoorwaarden van leningen. Niet zo'n interessant, maar wel een belangrijk punt. Uit de discussie bleek onder meer dat onze gemeente helemaal niet bezig is met het duurzaam beleggen van haar centen.

  Dan kwam de bespreking van de rekeningen 2019 van de kerkfabrieken aan bod. Het lijkt er op dat met het aanwerven van een nieuwe financieel beheerder onze gemeente wat nauwer gaat toezien op de inkomsten en uitgaven van de kerkfabrieken. Met Groen hadden we al eerder opgemerkt dat sommige kerkfabrieken wel erg gemakkelijk geld krijgen of kunnen lenen, de kosten afwentelen op de gemeente en vervolgens winst maken bij de verkoop van een of ander onroerend goed. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

  Een ander belangrijk punt was de aanstelling van netbeheerder Fluvius als studiebureau voor de renovatie van het politiegebouw naar nieuw administratief centrum van de gemeente. Voor Groen is dit een interessante aanpak. Fluvius bezit als netbeheerder over veel kennis en ervaring en heeft al voor heel veel gemeenten gebouwen gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Er is maar één probleem. De gemeente heeft al met al een beperkt budget voor dit grote project. Voor Groen moet vooral ingezet worden op het energiezuinig maken van dit gebouw zodat het een voorbeeldproject wordt in het kader van het klimaatbeleid van onze gemeente. Alleen is het helemaal niet duidelijk wat onze gemeente op dat vlak van plan is en wat men hierover afgesproken heeft met Fluvius. Officieel zegt de bevoegde schepen dat er hierover nog geen afspraken zijn gemaakt, maar aangezien het budget blijkbaar al in detail bekend is, en dat men daarvoor al heel concrete plannen en berekeningen heeft gemaakt, kan het niet anders dan dat dat wel al beslist is. Voor Groen moet men open kaart spelen en heel concreet vertellen welke isolatiegraad en welk energieverbruik men wil behalen na de renovatie. Alleen zo kan onze gemeente het goede voorbeeld geven voor haar burgers!

  Verkoop en sloop van het oud gemeentehuis van Schulen?

  Dan was er het punt van het oude gemeentehuis van Schulen dat al voor de tweede keer op de agenda van de gemeenteraad stond. Op de raad van 15 oktober bleek dat het schepencollege nogal ondoordacht tot de verkoop van het Oude Gemeentehuis had beslist. Na de commentaar op de gemeenteraad zou men opnieuw nadenken over het herbestemmen van het gebouw, al dan niet in het kader van een verkoop. Die mededeling volgde nadat de volledig oppositie (waaronder ook ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck) heel wat vragen had. Nu blijkt echter dat men toen gewoon heeft gelogen.

  "Durft het huidige bestuur van sp.a, CD&V en Open Vld in ruil voor wat centen, zomaar een stuk van de Schulense geschiedenis met de grond gelijk maken?"

  De waarde van het gebouw met de grond wordt geschat op 540 000 euro. Door het opnemen van voorwaarden kan het zijn dat een mogelijke koper minder zal bieden. Maar het schepencollege maakt het zich erg gemakkelijk en legt de lat ook nog eens erg laag. Voor ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck is dit gewoonweg slecht bestuur: "Men vraagt om te beginnen amper 350 000 euro. Dat is een belachelijk laag bedrag voor dit gebouw en de grond en zéker op deze locatie! Wat is de bedoeling? Wil men gewoon snel geld binnenkrijgen en is 350 000 euro in dit geval al genoeg voor het bestuur? Of moeten we veronderstellen dat er meer aan de hand is?

  Na een lange discussie besliste de Herkse meerderheid van sp.a, CD&V en Open Vld dat het oud gemeentehuis van Schulen mag verkocht worden zonder harde voorwaarden op behoud van het gebouw of de oude bomen. Het is een van de weinige oude gebouwen met geschiedenis in het centrum van Schulen! De kans is dus erg groot dat het volledig gesloopt wordt. Echt jammer voor de Schulenaars.

  Lees het hele verhaal ons nieuwsbericht.

  Eindelijk: meer vrouw op straat in Herk-de-Stad!

  En dan was er gelukkig ook nog wat goed nieuws: een nieuwe Herkse straat kreeg eindelijk nog eens een vrouwennaam! In de verantwoording wordt uitdrukkelijk verwezen naar de campagne 'Meer vrouw op straat' en tijdens de zitting van de gemeenteraad werd verwezen naar onze vraag van begin dit jaar. We zijn dus wel een beetje trots over het effect van onze actie.

  Concreet gaat het om een nieuwe verkaveling tussen de Korpsestraat en de Lepelstraat in Donk. Die krijgt nu de naam 'Catharina de Heusch', als verwijzing naar barones Maria Catharina de Heusch van Landwijck, gravin de Looz-Corswarem. Dat is wel niet haar echte meisjesnaam, en daarover waren wel wat terechte bedenkingen van de kant van Nieuw, maar daar wou het schepencollege blijkbaar niet op terugkomen. Bovendien namen vrouwen in die tijd meestal 'gewoon' de naam van hun echtgenoot over...

  Deze barones overleed in 1831 in haar kasteel van Landwijk en had blijkbaar een (erg katholiek) revolutionair kantje. Het komt er op neer dat ze door haar mobilisatie van de lokale bevolking bijgedragen heeft aan het ontstaan van België. Dat was als vrouw in die tijd allicht een hele prestatie! Meer info over deze vrouw kan je lezen op de website van onze gemeente:
  http://herk-de-stad.be/…/maria-catharina-de-heusch-van-land…

  Ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck bedankte het schepencollege voor de inspanning en vroeg om in de toekomst nog meer vrouwennamen aan straten en pleinen toe te kennen. Ondertussen gaan we verder met onze actie: vrouwelijke straatnamen voorstellen kan nog steeds via onze actiepagina.

   

  Daarna volgden nog enkele kleine punten en kwamen de agendapunten van de oppositie aan bod. Dat zorgde voor eindeloze discussie over de maatregelen die de gemeente al dan niet zou moeten nemen naar aanleiding van de coronacrisis. Zoals gezegd liep de vergadering daardoor erg uit en kon ook het toegevoegde agendapunt van Groen over het park Olmenhof-Harlaz niet besproken worden. Er volgt een tweede zitting van de gemeenteraad op maandag 25 mei. Wordt vervolgd dus...

   

   

   

  De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.

   

 • gemeenteraadszitting 20 april

  Eerste virtuele gemeenteraad in Herk

  De coronamaatregelen hebben een grote invloed op ons dagelijks leven. Ook in onze gemeente. Maandag 20 april 2020 was er voor het eerst een virtuele gemeenteraad in Herk-de-Stad. Iedereen van thuis uit achter zijn of haar computer. En het verliep vrij vlot! Dat was zeker ook te danken aan de inzet van het Herkse personeel. Een dikke pluim daarvoor! Jammer dat het publiek niet on-line kon meekijken!

  Toch nog een gemiste kans?

  De eerste virtuele vergadering van de gemeenteraad van Herk-de-Stad. Een feit voor de geschiedenisboekjes! Met Groen hadden we niets anders verwacht. We vonden het onbegrijpelijk dat er eerst nog wat werd getwijfeld. Zeker als je weet dat er al verschillende raadsleden ziek waren en zowel onze burgemeester als schepen Gruyters met corona te maken hadden! (Via deze weg wensen we hen overigens allemaal een goede genezing en gezondheid toe!).

  Jammer genoeg werd er niet resoluut gekozen voor volledig digitaal vergaderen tijdens deze coronalockdown. De bijeenkomsten van het Bijzonder Comité van het OCMW bijvoorbeeld worden telkens nog 'echt' georganiseerd, gelukkig kan wie het wil wel via digitale weg deelnemen. Daar hebben we met Groen van in het begin van de coronalockdown dan ook op aangedrongen.

  "Met Groen vinden we dat de bestuur meteen alle vergaderingen digitaal had kunnen organiseren!"

  Groen stelde op de gemeenteraad dus ook voor om alle bijeenkomsten volledig virtueel te organiseren, maar de meerderheid ging daar niet op in. "Erg jammer!", vindt ons Groenraadslid Gunter De Ryck, "Met Groen vinden we dat de bestuur de kans laat liggen om maximaal gevolg te geven aan de oproep van 'social distancing'. Het bestuur had een voorbeeldfunctie kunnen opnemen door meteen alle vergaderingen digitaal te organiseren!"

  Gevolgen van de coronacrisis

  Uiteraard ging het ook over de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die het stadsbestuur nam of nog zal nemen. Groen had twee vragen ingediend over de steun aan Rock Herk en over de steun aan de Herkse economie en de lokale verenigingen. 

  Ons raadslid Gunter wou weten of het bestuur al contact had gehad met Rock Herk om na te gaan wat hun noden zijn, nu het festival niet georganiseerd mag worden. Zij krijgen elk jaar een subsidie van 18 000 euro van de gemeente. Wat verwacht de gemeente dit jaar van Rock Herk en hoe zal die subsidie dit jaar gebruikt worden? Kan een deel van deze subsidie ingezet worden ter ondersteuning van andere organisatoren van culturele evenementen, eventueel in samenwerking met de organisatie achter Rock Herk?
  Het antwoord van het schepencollege was dat er al gesprekken waren geweest met Rock Herk, maar dat het nog te vroeg was om hierover meer te kunnen vertellen. We volgen dit zeker op!

  De lokale economie en de Herkse verenigingen kunnen in de post-coronatijden alle hulp gebruiken om financieel het hoofd boven het water te houden. De gemeente had al initiatief genomen door het oplijsten van alle Herkse handelaars die hun goederen en diensten kunnen aanbieden tijdens de quarantaine. "Welke initiatieven zal het bestuur nog nemen tijdens deze quarantaine en in het post-coronatijdperk om de Herkse handelaars en verenigingen te ondersteunen?", wou Gunter De Ryck namens Groen weten. De gemeente gaf naar aanleiding van onze en andere vragen een uitgebreid overzicht. Blijkbaar heeft men niet stil gezeten en zijn de verschillende gemeentelijke diensten erg actief geweest. Dat is knap werk!

  Met enige vertraging - eerst door de hoge waterstand, nu door de coronacrisis - beginnen eindelijk de werken aan de Beckersvaart in het Schulensbroek. Ook al hadden we wel vragen bij de concrete aanpak, toch vinden we het met Groen uitermate belangrijk dat deze fietsverbinding aangepakt wordt en veiliger gemaakt. Navraag van Gunter leert ons nog dat de Beckersvaart geen deel uitmaakt van het functionele fietsroutenetwerk (de provinciale 'fietsostrades'), maar dat de Beckersvaart is wel opgenomen in het toeristische fietsroutenetwerk waardoor er nog een kleine 15.000 euro aan subsidies kan bekomen worden. Ondanks de vertraging wil de aannemer blijkbaar toch nog de oorspronkelijke timing halen (15 mei), waardoor de impact tijdens het broedseizoen hopelijk niet zo groot is. "De verlichting leggen ze pas later aan omdat Fluvius de aanleg ervan geen essentiële ingreep vindt en dus nog afwacht" zegt Groen-raadslid Gunter De Ryck nog.

  Leegstandheffing

  En dan was er nog het dossier over het reglement 'ter inventarisatie en heffing van verwaarloosde woningen en/of gebouwen'. Groen is het ermee eens dat we leegstand zoveel mogelijk moeten vermijden, zeker wanneer er een tekort is aan betaalbare woningen. Toch had volgens Groen de bevoegde schepen het huiswerk niet goed gemaakt. De gebruikte begrippen waren niet helemaal helder en dat kan dus tot verschillende interpretaties leiden.. "Het is nogal warrig hoe de gemeente in de praktijk zal omgaan met leegstand of met tweedeverblijven", zegt Gunter, "De kans bestaat dat dit ontwijking van de leegstandheffing in de hand werkt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn." Groen onthield zich daarom bij de stemming.

   


  De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.

   

   

   

 • gemeenteraadszitting 13 januari

  Slordig bestuur negeert adviesraden

  Deze keer een kort verslag van de zitting van de gemeenteraad van januari. Uit bijna alle agendapunten bleek dat ons schepencollege op een soms erg slordige manier te werk gaat en bovendien voor geen enkel agendapunt advies vraagt aan de bevoegde adviesraden, of het alleszins niet de moeite vindt om de verkregen adviezen voor te leggen aan de gemeenteraadsleden.
  Gelukkig was er ook wat positief nieuws: Lore Michiels is een veelbelovende nieuwe voorzitter van de gemeenteraad én onze inspanningen leveren soms ook resultaat op!

   

  Lore Michiels nieuwe voorzitter van de gemeenteraad

  Nadat Paul Buekers vorige maand afscheid nam als voorzitter van de raad (bedankt Paul!), mag Lore Michiels (CD&V) vanaf nu het voorzitterschap van de gemeenteraad opnemen en dit voor 2,5 jaar. Eindelijk eens een vrouw op deze stoel! Jammer genoeg voor slechts een korte periode, daarna is het weer aan een man, namelijk Jimmy Graulus (Open Vld) en dit ook 2,5 jaar tot het eind van deze legislatuur. Op die manier wordt er door het huidige bestuur wel heel dikwijls van stoel gewisseld...

  We wensen Lore in elk geval veel succes en we zijn er van overtuigd dat zij dit erg goed zal proberen te doen. Dat liet ze tijdens deze zitting al meteen blijken. We hopen dat ze haar rol met enige onafhankelijkheid zal kunnen blijven spelen. Dat is immers de taak van een gemeenteraadsvoorzitter!

  Paul Buekers nam meteen ook ontslag als gemeenteraadslid en wordt vervangen door Ludo Knaepen (ook sp.a).

   

  Heibel en slordigheden

  De gemeenteraad begon met heibel omdat het audio-fragment van het tweede deel van vorige gemeenteraad (16 december) niet online stond. Karolien Grosemans (N-VA) maakte zich druk want zij had niet kunnen controleren of het uitgeschreven verslag van de raad in overeenstemming was met wat er werd gezegd. In principe had ze gelijk, maar het was voor iedereen kerstvakantie geweest zeker? Met Groen discussiëren we liever over de inhoud.

  Vervolgens was er een budgetwijziging in de budgetten van het OCMW. Er was ergens een fout gebeurd waardoor de raad dit punt nog eens opnieuw moest stemmen. Beetje slordig toch...

  Dan kwam er een reeks punten waarvoor men advies had kunnen vragen aan de Minaraad: de overeenkomsten met De Winning en andere groenbedrijven, het onderhoud van waterlopen, het wegbermbeheer. Het gaat immers over beslissingen die belangrijk zijn voor het dagelijkse natuur- en groenbeleid van de gemeente en waarover op de betrokken adviesraad regelmatig vragen worden gesteld en bedenkingen gemaakt. Toch was dit weer eens niet gebeurd. Het Herkse schepencollege houdt duidelijk niet van inspraak.

  Naar aanleiding van de aanstelling van een aannemer voor het wegbermbeheer stelde ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck dat er eens moet nagedacht worden over een boeteclausule voor wanneer de aannemer de bomen in de bermen beschadigd. Bomen worden gekwetst, worden ziek en sterven. Zo ontstaan heel wat overbodige kosten voor het bestuur en moeten bomen telkens opnieuw geplant worden. Bomen krijgen langs wegen amper de kans om uit te groeien tot volwassen bomen. De bevoegde schepen gaf toe dat het misschien wel zinvol is om hierover na te denken, maar "dat dit ook controle vergt". Uiteraard... denken wij dan. Groen komt zeker nog terug op dit punt.

  Op de agenda stond ook de goedkeuring van de gewijzigde statuten van de Wereldraad. Ook hier liet het bestuur na om het advies van de Wereldraad - dat ze naar eigen zeggen hadden gevraagd - mee te delen aan de leden van de gemeenteraad. Onbegrijpelijk...

  En dan kwam het grote twistpunt van de avond...

   

  Tijdelijke ondersteuning duurzame evenementen

  Vanaf 2020 mogen plastic wegwerpbekers en dergelijke van de Vlaamse overheid niet langer gebruikt worden tijdens evenementen die de gemeente organiseert. Dat geldt ook voor verenigingen die met de gemeente samenwerken of in gemeentelijke gebouwen activiteiten organiseren.

  Tijdens de zitting van 16 december bleek al dat ons bestuur veel te laat initiatief nam om de verenigingen te helpen en een concreet aanbod te voorzien. Daarom vroeg Groen aan het schepencollege om op korte termijn met een echte oplossing te komen voor onze Herkse verenigingen. Het voorstel werd in december door de meerderheid weggestemd en ondertussen werden de Herkse verenigingen gewoon in de steek gelaten...

  "Ook al is het geen perfect reglement, het initiatief van het schepencollege laat wel zien dat onze tussenkomsten resultaat opleveren!"

  Nu lag er op deze gemeenteraad plots wel een reglement voor met de bedoeling initiatiefnemers van fuiven te steunen wanneer ze herbruikbare bekers uitlenen via het aanbod dat door afvalintercommunale Limburg.net wordt gedaan. Het was geen perfect reglement. Over heel wat gevolgen was onvoldoende nagedacht. De N-VA vroeg om het reglement weer in te trekken en te herwerken en onafhankelijk raadslid Tim Raskin stelde vast dat er sprake was van discriminatie tussen kleine en grote organisaties.

  Ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck kon pas als laatste tussenkomen. Voor Groen was het duidelijk dat het schepencollege erg verveeld zat met de opmerkingen van Groen. Gunter: "Deze subsidie komt alvast aan ons voorstel van december tegemoet, namelijk een vorm van ondersteuning voor organisatoren. Ik heb gezegd dat ik de kritieken van mijn oppositiecollega's onderschreef en ik stelde voor om het tijdelijk reglement dan ook echt tijdelijk te houden."

  Uiteindelijk werd het reglement ongewijzigd goedgekeurd. Bij gebrek aan beter steunde Groen het voorliggende voorstel in de wetenschap dat het reglement wel zal worden aangepast indien blijkt dat het niet werkbaar is...

   

  Perenvuur voorkomen door betere informatie

  De N-VA bracht nog een extra-agendapunt aan, namelijk een voorstel om via sensibilisatie van de bevolking, opleiding van het gemeentepersoneel en een strenger toezicht de verspreiding van perenvuur te voorkomen. N-VA pleitte in hun voorstel om na te gaan of er GAS-boetes ingevoerd moeten worden voor wie zijn sierplanten zoals dwergmispel, meidoorn, krentenboom, Japanse kwee of glansmispel niet regelmatig en correct insnoeit. Het voorstel kreeg, allicht omwille van het groot aantal fruitboeren in onze gemeente, enthousiaste steun van de meerderheid. Dit zorgde voor enige verbazing...

  Op de website van Herk-de-Stad is er, in tegenstelling tot enkele andere fruitgemeenten, geen informatie te vinden over perenvuur. Groen vindt het belangrijk dat goede, concrete informatie voor iedereen vlot beschikbaar is. Voor Groen mag dit voorstel echter niet opnieuw leiden tot een heksenjacht op de meidoorn zoals dit heel wat jaren geleden wel het geval was. De laatste jaren groeide een constructieve samenwerking tussen de landbouw- en natuursector om samen op een verstandige manier het probleem aan te pakken. We vragen ons overigens af of een repressieve aanpak (met bijhorende GAS-boetes) echt iets oplost...

   


  De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.

   

   

  (Foto: © Wikimedia - Queeste / CC BY-SA)

 • gemeenteraad 9 en 16 december

  Groen teleurgesteld over meerjarenplan

  Op 9 december stond de eedaflegging van de nieuwe algemeen directeur mevrouw Nathalie Creten op de agenda en de bespreking van het Meerjarenplan voor 2020-2025. Deze bespreking en de bijbehorende discussies hierover liep zo erg uit dat op 16 december een tweede bijeenkomst van de gemeenteraad werd georganiseerd. Op 16 december kwamen de overige punten aan bod waaronder een vraag van ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck over het ter beschikking stellen van herbruikbare bekers aan de Herkse (jeugd)verenigingen.

  Meerjarenplan 2020-2025: vooral goede voornemens?

  Tijdens de gemeenteraad van 9 december werd het meerjarenplan van Herk-de-Stad voor 2020-2025 besproken en uiteindelijk door de meerderheid goedgekeurd. Groen heeft heel wat bedenkingen bij dit meerjarenplan dat nochtans een leidraad moet zijn voor het beleid van de volgende jaren!

  De manier waarop het plan tot stand kwam liet veel te wensen over. De infosessies waren een lachertje. De adviesraden kregen amper tijd om advies te geven. Inhoudelijk zijn verschillende belangrijke thema's nauwelijks uitgewerkt. Milieu, natuur en klimaat komen bijna niet aan bod. Tenslotte lezen we vooral vrome wensen en weinig concrete projecten, én de financiering van het geplande beleid is al helemaal onduidelijk...

  Voor ons is het duidelijk: Groen is erg teleurgesteld over het tot stand komen van het meerjarenplan én over de inhoud.

  Een nieuwe bestuursploeg moet in het eerste jaar van de gemeentelijke legislatuur een meerjarenbeleidsplan opstellen, gekoppeld aan de meerjarenbegroting voor die 5 jaar. Op die manier liggen de belangrijkste plannen vast en ook het budget dat daar bij hoort. Voor meerderheid én oppositie is het op die manier een houvast voor het beleid van de hele legislatuur. Je kan gerust stellen dat dit een van de belangrijkste gemeenteraadszittingen was.

  Voor zo'n meerjarenplan wordt uitgegaan van (een grondige evaluatie van) het lopende beleid in combinatie van de initiatieven die in een eventueel bestuursakkoord werden vastgelegd. Maar in Herk-de-Stad houdt men zich niet aan die informele spelregels. Maanden lang hoorden we niets van het nieuwe meerjarenplan tot midden in de zomervakantie plots een enquête bij de bevolking werd georganiseerd. Op geen enkele manier werd daarin duidelijk gemaakt wat de plannen waren voor de volgende jaren. Ook tijdens de twee (verplichte) 'toekomsttafels' in september kwamen we weinig te weten. Pas op 26 oktober kregen de adviesraden eindelijk een tekst van het meerjarenplan. De gemeenteraadsleden kregen die zelfs pas enkele weken later. Op 5 november was er een toelichting voor de adviesraden en vervolgens kregen ze amper 7 dagen voor het formuleren van een advies. Dat had duidelijk gevolgen: verschillende raden gaven geen advies. De dierenwelzijnsraad was erg ontevreden over de inhoud van het meerjarenplan (dierenwelzijn komt namelijk zo goed als niet aan bod) en gaf daarom een negatief advies. De Minaraad was ook erg teleurgesteld over de inhoud en schreef toch een erg uitgebreid advies dat heel erg kritisch was voor het plan van het nieuwe gemeentebestuur. Tot daar de wel erg beperkte inspraak...

  Vervolgens kregen de gemeenteraadsleden een toelichting op 1 december. De bespreking zelf volgde op de gemeenteraad van 9 december. Jammer genoeg had het bestuur niet nagedacht over de manier waarop ze dit belangrijke document samen met de begrotingstabellen zouden bespreken. Dat feit alleen al leidde tot een hoop discussies aan het begin van de vergadering. Het werd een erg lange zitting waarbij de oppositie een gedetailleerde bespreking vroeg en de schepenen zowat elke opmerking of kritiek afwezen.

  Voor Groen ontbreken er in het meerjarenplan heel wat belangrijke thema's. Dat is allicht het gevolg van een veel te beperkte analyse, een analyse die zelfs niet aan de adviesraden werd voorgelegd. Er wordt wel op hoofdlijnen aangegeven hoe Herk-de-Stad er als leefbare stad en als duurzame samenleving zou moeten uitzien, maar dit blijft vaag en algemeen. Bij de acties ontbreekt veel concrete informatie. De geformuleerde acties lijken dikwijls vooral goede voornemens te zijn. Men vertelt niet hoe dit meerjarenplan zich verhoudt ten opzichte van het lopende, bestaande beleid. Het nemen van goede voornemens, maar ze vervolgens niet uitvoeren, is in Herk-de-Stad al langer een pijnpunt. Zo beschikte de vorige beleidsploeg (N-VA, CD&V en Open Vld) over 10,3 miljoen om te investeren, maar op het einde van de rit bleek dat er nauwelijks 1/3 van de investeringen ook daadwerkelijk werden gedaan! (zie artikel in Het Nieuwsblad: 'Studie legt grote verschillen tussen begroting en werkelijke investeringen bloot' van 18/12/2019).

  Volgens de reactie van het schepencollege tijdens de bespreking gaat het in het meerjarenplan enkel om bijkomende, nieuwe beleidsinitiatieven. Het is dus erg onduidelijk wat het bestaande beleid volgens het bestuur verder zal inhouden. We komen ook niet te weten wat er met die bestaande werking zal gebeuren. Zullen alle lopende engagementen en initiatieven worden verder gezet? Groen is dus ongerust dat er heel wat dingen zullen worden stopgezet in de loop van de volgende jaren: subsidies voor verenigingen? subsidies voor natuur? Het zou wel eens kunnen dat er nog heel wat geschrapt wordt...

  Men zegt onder meer dat men een beter ruimtelijk beleid wil voeren, waarbij men zich inschakelt in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Zo wil men de druk op de open ruimte verminderen. Dit zou concreter uitgewerkt worden in een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte voor onze gemeente. Dat is vooral een goed voornemen. Uit niets blijkt voorlopig hoe men het huidige beleid zal bijsturen. De keuzes die tot nu toe worden gemaakt laten weinig verbetering zien...

  Het gemeentelijke natuurbeleid komt niet of nauwelijks aan bod in het plan. Ondanks het feit dat onze gemeente belangrijke natuurgebieden op haar grondgebied heeft, en ons gemeentebestuur belangrijke engagementen is aangegaan voor haar natuurbeleid, is daar in het meerjarenplan bijna niets van terug te vinden. Groen is hierover erg teleurgesteld en maakt zich erg zorgen over het milieu en natuurbeleid de volgende jaren.

  Ook het klimaatbeleid is nauwelijks uitgewerkt. Het gemeentebestuur is nochtans een sterk engagement aangegaan door de ondertekening van het zogenaamde Burgemeestersconvenant 2030. Hiervoor moet men nog dit voorjaar een concreet klimaatplan opstellen. In het meerjarenplan is daarvan nog erg weinig terug te vinden. Het bestuur schrijft daarover: “De hier opgenomen actieplannen en acties maken eveneens deel uit van het gemeentelijk klimaatplan. Dit plan bevat daarnaast nog een aantal bijkomende acties die gefinancierd worden vanuit de reguliere werkingskredieten van de diensten”. Met andere woorden: er is in feite zelfs geen geld voor het gemeentelijke klimaatbeleid!

  Ook het woonbeleid laat erg te wensen over. De gemeente is bijvoorbeeld niet van plan om bijkomende sociale woningen te bouwen en wil zelfs via een 'handigheidje' vermijden dat ze tijdens deze legislatuur nog bijkomende sociale woningen zouden moeten toelaten...

  Groen is erg teleurgesteld over het tot stand komen van het meerjarenplan én over de inhoud.

  Tenslotte nog iets over de inkomstenkant. De belastingen blijven zoals ze zijn, maar ons bestuur is blijkbaar van plan om heel wat patrimonium van de hand te doen om enkele grote (prestige?)projecten te kunnen financieren. Al eerder probeerde men waardevol erfgoed zonder veel voorwaarden aan projectontwikkelaars te verkwanselen. Voor Groen moet er eerst een globale visie komen voor het totale patrimonium voor er ook maar één gebouw wordt verkocht.

  Dan is er ook nog het nieuwe 'plattelandsgeld'. Herk-de-Stad wordt door de Vlaamse overheid beschouwd als een plattelandsgemeente. Door de belangrijke oppervlakte aan bossen, natuurgebieden, Natura 2000-gebieden, waardevolle landschappen en waardevolle landbouwgebieden draagt onze gemeente een grote verantwoordelijkheid. In het meerjarenplan komt dit nauwelijks aan bod en lijkt ons bestuur dus deze verantwoordelijkheid af te wijzen. Nochtans zal de gemeente van de Vlaamse overheid heel wat bijkomende middelen ontvangen 'voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte', dwz. juist omwille van de verantwoordelijkheid die ze draagt voor de open ruimte op haar grondgebied. Tijdens de begrotingsbespreking bleek dat de huidige bestuursploeg dit alvast anders interpreteert: voor hen is het 'plattelandsgeld' een vorm van compensatie omdat Herk-de-Stad grote delen van haar grondgebied niet "ten gelde kan maken" omdat de open ruimte er moet behouden worden. Voor Groen is deze natuurlijke open ruimte net een meerwaarde voor Herk-de-Stad en wij hadden graag gezien dat onze gemeente deze rijkdom omarmt en uitspeelt o.m. als toeristische troefkaart. Want ook ‘ecotoerisme’ kan voor inkomsten zorgen.

  Het gaat nochtans om aanzienlijke bedragen:

  2020: 116 034,96 euro
  2021: 240 192,37 euro
  2022: 372 898,65 euro
  2023: 454 391,83 euro
  2024: 470 295,55 euro
  2025: 486 755,89 euro

  In het totaal dus meer dan 2 miljoen euro! (info: VVSG).

  Groen wil dat de gemeente deze extra inkomsten goed besteedt, dit wil zeggen voor de redenen waarvoor ze worden toegekend. Voor Groen betekent dat die nieuwe middelen effectief gaan naar 'het beheer en de vrijwaring van de open ruimte' en niet in de grote pot verdwijnen!

  We kunnen heel concreet zijn:

  • Vrijwaren van de open ruimte en dus een betonstop, invoering van een bouwverbod via een gemeentelijke verordening (een rode lijn rond het woongebied),  einde aan de lintbebouwing, een actief aankoopbeleid van foutgelegen bouwpercelen, grondenruil...
  • Middelen voor beschermen van natuur en open ruimte, werken aan de kwaliteit van het landschap, duurzame landbouw, zachte recreatie, behoud en herstel van trage wegen...
  • Middelen voor klimaatadaptatie door ruimte te geven aan water en brede natuurlijke beekvalleien, waterinfiltratie en buffering...
  • Middelen voor het leefbaar houden van onze dorpen; voldoende openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen, minimale dienstverlening (ook door de privé-sector), betaalbaar wonen voor jongeren en ouderen (via inbreiding en herbestemming)...
  • Aandacht voor (kans)armoede in onze dorpen, lokale economie, ondersteuning van thuisverkoop door landbouwers...

  Tot onze spijt is daar allemaal weinig of niets van terug te vinden in het meerjarenplan.

  Samengevat: Groen is erg teleurgesteld over het nieuwe meerjarenplan en zal de volgende jaren nauwgezet elk beleidsinitiatief evalueren en toetsen aan de eigen visie.

   

  Herbruikbare bekers? Nog niet voor meteen!

  Tijdens de zitting van 16 december werden heel wat bestaande belastingen en heffingen opnieuw goedgekeurd. Vermeldenswaard was ook nog de goedkeuring door de meerderheid van de aanvraag voor de heraanleg van de Beckersvaart als fietsstraat. Op zich een goede zaak, maar omdat toch nog op heel wat opmerkingen niet werd ingegaan onthield Groen zich op dit punt.

  Dan was er tenslotte het bijkomende agendapunt van Groen.

  Vanaf 2020 mogen plastic wegwerpbekers en dergelijke van de Vlaamse overheid niet langer gebruikt worden tijdens evenementen die de gemeente organiseert. Dat geldt ook voor verenigingen die met de gemeente samenwerken of in gemeentelijke gebouwen activiteiten organiseren.

  Ons bestuur nam veel te laat initiatief om de verenigingen te helpen en een concreet aanbod te voorzien (nochtans was deze nieuwe regel 10 maanden geleden al bekend!). Daarom agendeerde Groen een extra agendapunt op de gemeenteraad van 16 december. We vroegen aan het schepencollege om op korte termijn met een echte oplossing te komen voor onze Herkse verenigingen.

  We kregen een hele uitleg van het schepencollege, maar het kwam er wel op neer dat er nog niets concreets was gedaan en dat de verenigingen de eerste tijd dus gewoon in de kou blijven staan.

  Vervolgens werd het voorstel van Groen gewoon weggestemd door de meerderheid. De bevoegde schepen vond immers dat “de oppositie niet moet bepalen wat het bestuur moet doen” (waar hebben we dat nog gehoord?). Met Groen vinden we dit erg jammer. Voor ons is het immers belangrijk dat onze verenigingen een oplossing krijgen. Het bestuur ligt blijkbaar niet wakker van deze problematische situatie waarin enkele Herkse verenigingen zich bevinden.

  Lees onze uitgebreide perstekst.

   

   

  De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.

 • gemeenteraadszitting 19 november

  Vier moeilijke vragen van Groen

  Deze keer een uitgebreid verslag van de zitting van de gemeenteraad van november. Naast heel wat gewone beslissingen over vertegenwoordigingen en kleine openbare werken, stonden er ook vier punten van Groen op de agenda!

   

  Kerkfabrieken, plots geen geld meer?

  De zitting van de raad begon met een aantal agendapunten over de kerkfabrieken. De meerderheid besliste om het totale werkingsbudget van de 5 kerkfabrieken (dit is het bestuur van de parochie dat instaat voor de werking en het onderhoud van de parochiekerk) van Herk-de-Stad te beperken tot 130 000 euro en dit te verdelen over de vijf parochies. Een redelijk bedrag. Eigenaardig is dat dit gebeurde na overleg, maar zonder akkoord van de kerkfabrieken. Erger is dat men ook alle investeringskredieten schrapt. Blijkbaar doet men dat omdat het schepencollege nog eens opnieuw wil nadenken over de toekomst van de kerken in Herk-de-Stad... Deze beslissing heeft grote gevolgen. Ook al zegt het bestuur dat ze bij dringende werken wel voor de nodige middelen zal zorgen, toch stelt dit de kerkfabrieken voor grote problemen. Het wordt bijvoorbeeld onmogelijk gemaakt om nog kunstwerken of ander waardevol erfgoed te laten restaureren. Dit wordt immers beschouwd als investeringen. Is het dan de bedoeling van ons bestuur dat waardevol erfgoed niet correct in stand gehouden wordt?

  Ook de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur van het gemeentebestuur stond op de agenda. Na een procedure die al lang aansleept wordt de huidige gemeentesecretaris, mevrouw Nathalie Creten nu de nieuwe algemeen directeur, dat is de nieuwe naam voor de hoogste leidingevende ambtenaar van de ééngemaakte administratie van gemeente én OCMW.

  Parkeergelegenheid aan het station van Schulen

  Al enkele jaren vraagt Groen Herk-de-Stad meer aandacht voor het station van Schulen als een belangrijk knooppunt voor duurzame verplaatsingen van de Herkse bevolking. Veel burgers zullen zich graag met de trein verplaatsen indien het comfort voor de reizigers voldoende groot is en er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

  De bereikbaarheid en uitrusting van het station en de stationsomgeving zijn erg belangrijk. Groen heeft de voorbij jaren onder meer aangedrongen op het behoud van het station en op het openhouden en comfortabel verwarmen van het wachtlokaal, zeker in winterse omstandigheden. Dat werd voorlopig opgelost. Nu is het vooral de parkeersituatie die opnieuw problematisch lijkt te worden: aan het station staan de laatste weken opvallend veel en eveneens veel wagens fout geparkeerd. Door het toenemend aantal gebruikers en door het betalend worden van de stationsparkings in de omliggende stations, lijkt het aantal geparkeerde wagens aan het station van Schulen de laatste maanden te groot voor het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Met alle overlast van dien.

  Gunter stelde namens Groen onder meer de vraag wat de gemeente van plan is om de parkeeroverlast op te lossen en onveilige situaties te voorkomen. Bovendien vraagt Groen dat het gemeentebestuur zou onderzoeken hoe het station van Schulen tot een echt multimodaal mobiliteitsknooppunt zou kunnen omgevormd worden.

  Voor het schepencollege is het parkeerprobleem aan het station blijkbaar geen prioriteit. Schepen Vanleeuw is bang dat als we aandringen bij de NMBS of Infrabel we ook in Schulen een betaalparking zullen krijgen. Bovendien is er volgens hem geen plaats voor bijkomende parking, behalve in het aangrenzende natuurgebied. Groen begrijpt deze reactie niet. In het verlengde van het stationsgebouw is er volgens Groen voldoende plaats om heel wat parkeerplaatsen bij te maken. Schepen Vanleeuw ontdekte tot zijn verbazing wel dat er erg snel gereden wordt in de Stokerijstraat en dat is voor hem veel belangrijker. Er komen allicht verkeersremmende maatregelen. Het idee om werk te maken van een echt mobiliteitsknooppunt vond Vanleeuw dan weer een goed idee, maar hij wou dit graag eerst bespreken in de verkeerscommissie...

  Hondenlosloopweiden

  Groen Herk-de-Stad is een groot voorstander van hondenlosloopzones. Ook de dierenwelzijnsraad was al een tijdje vragende partij. Toch kwam er tot nu toe er geen enkel concreet initiatief. Onlangs werd door N-VA tijdens de gemeenteraad de vraag gesteld naar een hondenlosloopweide in het Park Olmenhof. Groen is blij dat het onderwerp eindelijk aan bod kwam. Het gemeentebestuur beloofde de aanleg ervan in het park Olmenhof te zullen onderzoeken. Het schepencollege heeft dit ook als een actiepunt opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025.

  Er is echter meer nodig. Heel veel hondenliefhebbers willen op een correcte manier met hun hond gaan wandelen, maar willen ook dat hun geliefde viervoeter zich kan uitleven en op bepaalde plaatsen kan loslopen. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de signalisatie in het park Olmenhof niet correct en consequent is en dat het niet duidelijk is waar men met de hond kan wandelen. Bovendien denken we met Groen dat het erg moeilijk zal zijn om in of aan het Park Olmenhof een hondenlosloopweide te voorzien die groot genoeg is en enkel toegankelijk is voor honden. We denken immers dat je dit onmogelijk kan combineren met andere activiteiten en dat je moet vermijden dat bijvoorbeeld ook kinderen, die geen honden gewoon zijn, tussen de loslopende honden terecht komen.

  Deze meerderheid van sp.a, CD&V en OpenVld stemde de voorstellen van Groen over hondenlosloopweiden en illegale jachtgebieden gewoon weg. Onbegrijpelijk! Dierenwelzijn is blijkbaar niet meer belangrijk. Erger nog: ze zijn zelfs helemaal voor de jacht!

  Verder vinden we met Groen dat er best meteen in alle deelgemeenten hondenlosloopweides worden aangelegd. Het probleem van loslopende honden doet zich immers overal voor en kan maar op een geloofwaardige manier worden aangepakt indien er voldoende plaatsen zijn waar honden wel vrij mogen loslopen.

  Groen stelde ook de vraag om de signalisatie in en rond het Park Olmenhof-Harlaz grondig na te kijken en aan te passen zodat het voor iedereen duidelijk is waar er wel of niet met een (loslopende) hond gewandeld kan worden. Verder vroeg Gunter dat het gemeentebestuur zou onderzoeken waar er in al de Herkse deelgemeenten hondenlosloopweiden kunnen worden aangelegd. Dat kan eventueel op gemeentelijke eigendom (vb. in het bos dat men in Schulen zal aankopen) of op gronden die daarvoor worden aangekocht of gehuurd. Groen stelt voor dat dit zou gebeuren in nauw overleg met de Herkse Dierenwelzijnsraad en met de provinciale dienst Dierenwelzijn.

  Het voorstel werd door de meerderheid jammer genoeg gewoon weggestemd...

  Gemeentelijk huurgarantiefonds

  Gezinnen met een beperkt inkomen hebben het vaak moeilijk om in Herk-de-Stad op de private huurmarkt een, betaalbare geschikte woning te vinden. De wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappij Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen zijn lang (in 2018 was de gemiddelde wachttijd bij de Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen voor een sociale huurwoning in Herk-de-Stad wel 5 jaar en 10 maanden!) en via het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon gaat het evenmin erg snel.

  Ons OCMW helpt nu al kandidaat-huurders die aangewezen zijn op de reguliere privé-huurmarkt met een tussenkomst in de huurprijs (een zgn. ‘huurpremie’). Toch is de weerstand bij verhuurders vaak groot omdat ze vermoeden dat de huur niet betaald zal worden of de woning slecht onderhouden.

  Het bestaande Vlaams Huurgarantiefonds moest daar een oplossing voor bieden, maar het werkte slecht en wordt binnenkort zelf afgeschaft. Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen goedgekeurd. Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze, met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW. Het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen zal in werking treden op 1 juni 2020. Het huidige huurgarantiefonds zal op 1 juni 2020 worden opgeheven.

  De stad Kortrijk koos er bijvoorbeeld voor om dit zelf nog actiever aan te pakken door de instelling van een eigen gemeentelijk huurgarantiefonds. Zo helpen ze huurders met een beperkt inkomen en ze zorgen voor een garantie voor verhuurders.

  Groen vroeg daarom in de gemeenteraad om voor Herk-de-Stad de oprichting van zo'n huurgarantiefonds te onderzoeken. Schepen Gruyters zag het probleem niet en dacht dat een dergelijk initiatief de huurprijzen zou doen stijgen. Het schepencollege wou blijkbaar de mogelijkheden van zo'n huurgarantiefonds niet inzien. Tijdens de discussie ontstond er vervolgens een grote spraakverwarring en uiteindelijk werd er over onze vraag geen duidelijke beslissing genomen. Het was allicht nog te vroeg om deze vraag te stellen...

  Is uw tuin ook jachtgebied?
  Sommige eigendommen van de gemeente nog steeds!

  Ons gemeenteraadslid Gunter zorgde voor heel wat discussie op de raad. Zeker over het laatste aangebrachte punt. Het blijkt dat er nog steeds gemeentelijke gronden zijn ingekleurd als jachtgebied. Het gaat onder meer over de sporthal van Schulen en het speelbos daar in de buurt. Nochtans was al in 2017 beslist om alle gemeentelijke gronden te schrappen en in overleg te gaan met de jagers.

  Bevoegd schepen Gruyters reageerde eerst dat de meerderheid geen probleem had met het feit dat gemeentelijke gronden ook jachtgebied waren “want ze zijn met het bestuur volledig voor de jacht”. Nadat Gunter hen wees op de beslissing uit 2017 was er veel verwarring, maar men was zeker dat er toch 'iets' gebeurd was met de beslissing van toen...

  Groen vroeg ook om burgers beter te informeren en hen te helpen met het 'uitkleuren' van hun eigendommen. De meerderheid van sp.a, CD&V en OpenVld stemde uiteindelijk unaniem tegen de voorstellen van Groen. Niet te geloven. Politici die anders altijd pleiten voor het naleven van wettelijke regels of zeggen voor dierenwelzijn te zijn, hebben nu plots geen probleem met deze onwettelijke situatie en zijn zonder enig voorbehoud voor de jacht, zelfs op plaatsen waar kinderen spelen!

  Wordt zeker vervolgd!

   

   

  De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.