Brigitte Claes twee jaar in het Bijzonder Comité

Het OCMW een beetje Groen!

02 November 2020

Brigitte Claes twee jaar in het Bijzonder Comité<br><br>Het OCMW een beetje Groen!

Bijna twee jaar nu zit Brigitte Claes voor Groen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW. Door een afspraak met de meerderheidspartijen aan het begin van de legislatuur kon ook Groen voor twee jaar een lid van dit comité aanduiden. In januari 2021 wordt Brigitte in het comité vervangen door iemand van de meerderheid. Vanaf januari 2019 werd de gemeenteraad ook de OCMW-raad en fusioneerden het OCMW en de gemeentelijke administratie tot één organisatie. In Herk-de-Stad bestaat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst uit een voorzitter (schepen Bart Gruyters) en 6 leden van meerderheid en oppositie. Het comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers voor maatschappelijke dienstverlening en integratie, onder meer het leefloon, allerlei tussenkomsten en budgetbeheer. Armoede in Herk-de-Stad? Die twee jaar waren voor Brigitte, die zelf in de sociale sector werkt, een interessante ervaring: “Ik ben zeker tevreden over mijn inzet in het comité. Je merkt telkens weer hoe onze gemeente elke dag opnieuw probeert om mensen die het moeilijk hebben, een beter leven te geven. Wie een te laag inkomen heeft, heeft recht op een leefloon, op ordentelijke huisvesting, op verzorging… Dat lijkt heel logisch, maar de praktijk is soms heel anders. De medewerkers van het OCMW moeten rekening houden met strenge spelregels en moeten hun advies voorleggen aan het Bijzonder Comité. Meestal is er weinig discussie. Maar niet altijd, dan ben ik blij wanneer andere comitéleden mijn voorstellen steunen. ” Is er wel armoede in het bescheiden Herk-de-Stad? “Ja, zeker!”, zegt Brigitte, “Ook bij ons zijn er mensen die het erg moeilijk hebben, door tegenslag of ziekte. En ook in Herk dragen we de gevolgen van wat er in de wereld gebeurt. Ook wij vangen vluchtelingen op. Mensen uit bijvoorbeeld Syrië of Palestina. Mensen die uit oorlogssituaties naar ons land gevlucht zijn en die onze bescherming verdienen. Het doet me denken aan verhalen uit mijn eigen familie over vluchtelingen in de eerste en tweede wereldoorlog… Mensen die alles moesten achterlaten en het hier niet gemakkelijk hebben om een nieuw leven op te bouwen. Zij hebben onze bescherming en hulp echt nodig. Soms ben ik bang dat we dat vergeten.” Niet alleen op korte termijn helpen! “Wat ik vooral vaststel is dat alleen steun geven niet volstaat. De gemeente moet ook op de lange termijn denken. Er moeten bijvoorbeeld dringend meer sociale huurwoningen bijkomen. Woningen die snel beschikbaar zijn voor mensen die dakloos zijn of zich geen goede woning kunnen permitteren. Veel mensen hebben veel te hoge facturen voor stookolie, gas en elektriciteit. Het heeft geen zin om hen daar geld voor te blijven geven, als het probleem eigenlijk de versleten verwarmingsinstallatie is, of een slecht geïsoleerd huis. Daar moet dringend iets aan gebeuren.” Met de coronacrisis werd 2020 een ongewoon jaar. Brigitte: “Dat is zeker zo. De gevolgen van de coronacrisis waren voor mensen in armoede zeker nog groter dan voor de meeste mensen. Door de lock-down vielen de weinige contacten ook nog eens weg en geraakten mensen hun werk kwijt. Kinderen moesten in erg moeilijke omstandigheden onderwijs volgen. Kan je verwachten dat een gezin met een leefloon dat in een slechte woning leeft voor elk kind een degelijke computer met internet ter beschikking heeft? Ook onze gemeente kreeg van de Vlaamse en federale overheid heel wat extra middelen ter beschikking om de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in armoede op te vangen. We hebben daar met het comité allerlei voorstellen voor gedaan." Een warme en solidaire gemeente... Conclusie? "Na twee jaar meewerken in het Bijzonder Comité wil ik benadrukken dat we actief moeten blijven kiezen voor solidariteit met mensen die hulp nodig hebben. We mogen niet achteroverleunen en denken dat dat allemaal vanzelfsprekend is. Ik hoop dat onze gemeente een warme en solidaire gemeente wil blijven!”   Bedankt, Brigitte!