22 jun 2022

Groen ijvert voor veilige fietspaden

Eindelijk! Na lang aandringen van Groen op de gemeenteraad en in de verkeerscommissie besliste het schepencollege op 30 mei om van de Oudebaan in Schulen een echte fietsstraat te maken!

Met Groen vragen we voortdurend meer aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Zowel voetgangers als fietsers hebben nood aan een veilig openbaar domein met veilige, goed begaanbare voetpaden en met goed berijdbare en brede fietspaden.

Bij smalle wegen is het erg moeilijk om aparte fietspaden aan te leggen. Dikwijls moeten men dan overgaan tot onteigening van privédomein en ons gemeentebestuur wil daar meestal niet aan beginnen omwille van de moeilijke en lange procedures.

Geen moordstroken!

Soms kiest men dan voor zogenaamde 'fietssuggestiestroken'. In een document van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer zegt men daarover dit: "Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen op het medegebruik van de rijbaan door de fietser. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer. Fietssuggestiestroken zijn een vorm van gemengd verkeer. Juridisch Een fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het verkeersreglement, en heeft dus ook geen juridische basis."

Fietssuggestiestroken zijn dus alles en niks. Ze doen de suggestie aan het autoverkeer dat fietsers ook een plaats verdienen, maar ze beschermen de fietser op geen enkele manier. Waar het autoverkeer snel mag rijden zijn deze gele of rode fietsstroken volgens Groen dus geen goede oplossing. Daarom noemen sommigen ze wel eens 'moordstroken'...

Het kan veiliger

Bij een fietsstraat krijgt de fietser echt voorrang. De wegcode formuleert het zo: "In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur."

Uit de ervaring met de Beckersvaart die sinds enige tijd ook als fietsstraat is ingericht blijkt dat het ook belangrijk is om een regelmatig toezicht te houden op deze regels. Veel autogebruikers kennen blijkbaar de wegcode niet en proberen toch om fietsers voorbij te steken. Op zo'n smalle weg leidt dat tot erg onveilig situaties. Bij het voorbijsteken van een fietser moet je immers 1,5 meter afstand kunnen houden.

Blij met deze fietsstraat!

We zijn daarom erg blij dat onze oproepen om - bijvoorbeeld - van de Oudebaan een fietsstraat te maken tot resultaat hebben geleid!
Zo wordt het veel veiliger voor al die fietsers op weg naar school of naar de sportclub. De Oudebaan is immers een druk gebruikte fietsstraat. Op 30 mei besliste het schepencollege dus om een verkeersreglement op te stellen om van de Oudebaan een fietsstraat te maken en dit door de gemeenteraad te laten goedkeuren. Deze goedkeuring moet een van de volgend maanden nog op de gemeenteraad komen. Hopelijk gebeurt dit zo snel mogelijk!

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren