gemeenteraadszitting 13 januari

Slordig bestuur negeert adviesraden

gemeenteraadszitting 13 januari <br><br> Slordig bestuur negeert adviesraden

Deze keer een kort verslag van de zitting van de gemeenteraad van januari. Uit bijna alle agendapunten bleek dat ons schepencollege op een soms erg slordige manier te werk gaat en bovendien voor geen enkel agendapunt advies vraagt aan de bevoegde adviesraden, of het alleszins niet de moeite vindt om de verkregen adviezen voor te leggen aan de gemeenteraadsleden. Gelukkig was er ook wat positief nieuws: Lore Michiels is een veelbelovende nieuwe voorzitter van de gemeenteraad én onze inspanningen leveren soms ook resultaat op!   Lore Michiels nieuwe voorzitter van de gemeenteraad Nadat Paul Buekers vorige maand afscheid nam als voorzitter van de raad (bedankt Paul!), mag Lore Michiels (CD&V) vanaf nu het voorzitterschap van de gemeenteraad opnemen en dit voor 2,5 jaar. Eindelijk eens een vrouw op deze stoel! Jammer genoeg voor slechts een korte periode, daarna is het weer aan een man, namelijk Jimmy Graulus (Open Vld) en dit ook 2,5 jaar tot het eind van deze legislatuur. Op die manier wordt er door het huidige bestuur wel heel dikwijls van stoel gewisseld... We wensen Lore in elk geval veel succes en we zijn er van overtuigd dat zij dit erg goed zal proberen te doen. Dat liet ze tijdens deze zitting al meteen blijken. We hopen dat ze haar rol met enige onafhankelijkheid zal kunnen blijven spelen. Dat is immers de taak van een gemeenteraadsvoorzitter! Paul Buekers nam meteen ook ontslag als gemeenteraadslid en wordt vervangen door Ludo Knaepen (ook sp.a).   Heibel en slordigheden De gemeenteraad begon met heibel omdat het audio-fragment van het tweede deel van vorige gemeenteraad (16 december) niet online stond. Karolien Grosemans (N-VA) maakte zich druk want zij had niet kunnen controleren of het uitgeschreven verslag van de raad in overeenstemming was met wat er werd gezegd. In principe had ze gelijk, maar het was voor iedereen kerstvakantie geweest zeker? Met Groen discussiëren we liever over de inhoud. Vervolgens was er een budgetwijziging in de budgetten van het OCMW. Er was ergens een fout gebeurd waardoor de raad dit punt nog eens opnieuw moest stemmen. Beetje slordig toch... Dan kwam er een reeks punten waarvoor men advies had kunnen vragen aan de Minaraad: de overeenkomsten met De Winning en andere groenbedrijven, het onderhoud van waterlopen, het wegbermbeheer. Het gaat immers over beslissingen die belangrijk zijn voor het dagelijkse natuur- en groenbeleid van de gemeente en waarover op de betrokken adviesraad regelmatig vragen worden gesteld en bedenkingen gemaakt. Toch was dit weer eens niet gebeurd. Het Herkse schepencollege houdt duidelijk niet van inspraak. Naar aanleiding van de aanstelling van een aannemer voor het wegbermbeheer stelde ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck dat er eens moet nagedacht worden over een boeteclausule voor wanneer de aannemer de bomen in de bermen beschadigd. Bomen worden gekwetst, worden ziek en sterven. Zo ontstaan heel wat overbodige kosten voor het bestuur en moeten bomen telkens opnieuw geplant worden. Bomen krijgen langs wegen amper de kans om uit te groeien tot volwassen bomen. De bevoegde schepen gaf toe dat het misschien wel zinvol is om hierover na te denken, maar "dat dit ook controle vergt". Uiteraard... denken wij dan. Groen komt zeker nog terug op dit punt. Op de agenda stond ook de goedkeuring van de gewijzigde statuten van de Wereldraad. Ook hier liet het bestuur na om het advies van de Wereldraad - dat ze naar eigen zeggen hadden gevraagd - mee te delen aan de leden van de gemeenteraad. Onbegrijpelijk... En dan kwam het grote twistpunt van de avond...   Tijdelijke ondersteuning duurzame evenementen Vanaf 2020 mogen plastic wegwerpbekers en dergelijke van de Vlaamse overheid niet langer gebruikt worden tijdens evenementen die de gemeente organiseert. Dat geldt ook voor verenigingen die met de gemeente samenwerken of in gemeentelijke gebouwen activiteiten organiseren. Tijdens de zitting van 16 december bleek al dat ons bestuur veel te laat initiatief nam om de verenigingen te helpen en een concreet aanbod te voorzien. Daarom vroeg Groen aan het schepencollege om op korte termijn met een echte oplossing te komen voor onze Herkse verenigingen. Het voorstel werd in december door de meerderheid weggestemd en ondertussen werden de Herkse verenigingen gewoon in de steek gelaten... "Ook al is het geen perfect reglement, het initiatief van het schepencollege laat wel zien dat onze tussenkomsten resultaat opleveren!" Nu lag er op deze gemeenteraad plots wel een reglement voor met de bedoeling initiatiefnemers van fuiven te steunen wanneer ze herbruikbare bekers uitlenen via het aanbod dat door afvalintercommunale Limburg.net wordt gedaan. Het was geen perfect reglement. Over heel wat gevolgen was onvoldoende nagedacht. De N-VA vroeg om het reglement weer in te trekken en te herwerken en onafhankelijk raadslid Tim Raskin stelde vast dat er sprake was van discriminatie tussen kleine en grote organisaties. Ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck kon pas als laatste tussenkomen. Voor Groen was het duidelijk dat het schepencollege erg verveeld zat met de opmerkingen van Groen. Gunter: "Deze subsidie komt alvast aan ons voorstel van december tegemoet, namelijk een vorm van ondersteuning voor organisatoren. Ik heb gezegd dat ik de kritieken van mijn oppositiecollega's onderschreef en ik stelde voor om het tijdelijk reglement dan ook echt tijdelijk te houden." Uiteindelijk werd het reglement ongewijzigd goedgekeurd. Bij gebrek aan beter steunde Groen het voorliggende voorstel in de wetenschap dat het reglement wel zal worden aangepast indien blijkt dat het niet werkbaar is...   Perenvuur voorkomen door betere informatie De N-VA bracht nog een extra-agendapunt aan, namelijk een voorstel om via sensibilisatie van de bevolking, opleiding van het gemeentepersoneel en een strenger toezicht de verspreiding van perenvuur te voorkomen. N-VA pleitte in hun voorstel om na te gaan of er GAS-boetes ingevoerd moeten worden voor wie zijn sierplanten zoals dwergmispel, meidoorn, krentenboom, Japanse kwee of glansmispel niet regelmatig en correct insnoeit. Het voorstel kreeg, allicht omwille van het groot aantal fruitboeren in onze gemeente, enthousiaste steun van de meerderheid. Dit zorgde voor enige verbazing... Op de website van Herk-de-Stad is er, in tegenstelling tot enkele andere fruitgemeenten, geen informatie te vinden over perenvuur. Groen vindt het belangrijk dat goede, concrete informatie voor iedereen vlot beschikbaar is. Voor Groen mag dit voorstel echter niet opnieuw leiden tot een heksenjacht op de meidoorn zoals dit heel wat jaren geleden wel het geval was. De laatste jaren groeide een constructieve samenwerking tussen de landbouw- en natuursector om samen op een verstandige manier het probleem aan te pakken. We vragen ons overigens af of een repressieve aanpak (met bijhorende GAS-boetes) echt iets oplost...   De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.     (Foto: © Wikimedia - Queeste / CC BY-SA)