gemeenteraadszitting 18 mei

Een beetje goed nieuws, maar ook erg slecht!

24 Mei 2020

gemeenteraadszitting 18 mei<br><br>Een beetje goed nieuws, maar ook erg slecht!

Voor de tweede keer een virtuele gemeenteraad. Eentje die hopeloos uitliep en daarom komt er een bijkomende zitting op maandag 25 mei. Er stonden verschillende belangrijke punten op de agenda en er was een beetje goed nieuws (een nieuwe vrouwelijke straatnaam!), maar ook erg slecht. Zowel door Groen als door andere oppositieleden werden nog extra punten toegevoegd. Welke ambitie voor het nieuwe gemeentehuis? Het eerste punt handelde over de contractvoorwaarden van leningen. Niet zo'n interessant, maar wel een belangrijk punt. Uit de discussie bleek onder meer dat onze gemeente helemaal niet bezig is met het duurzaam beleggen van haar centen. Dan kwam de bespreking van de rekeningen 2019 van de kerkfabrieken aan bod. Het lijkt er op dat met het aanwerven van een nieuwe financieel beheerder onze gemeente wat nauwer gaat toezien op de inkomsten en uitgaven van de kerkfabrieken. Met Groen hadden we al eerder opgemerkt dat sommige kerkfabrieken wel erg gemakkelijk geld krijgen of kunnen lenen, de kosten afwentelen op de gemeente en vervolgens winst maken bij de verkoop van een of ander onroerend goed. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Een ander belangrijk punt was de aanstelling van netbeheerder Fluvius als studiebureau voor de renovatie van het politiegebouw naar nieuw administratief centrum van de gemeente. Voor Groen is dit een interessante aanpak. Fluvius bezit als netbeheerder over veel kennis en ervaring en heeft al voor heel veel gemeenten gebouwen gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Er is maar één probleem. De gemeente heeft al met al een beperkt budget voor dit grote project. Voor Groen moet vooral ingezet worden op het energiezuinig maken van dit gebouw zodat het een voorbeeldproject wordt in het kader van het klimaatbeleid van onze gemeente. Alleen is het helemaal niet duidelijk wat onze gemeente op dat vlak van plan is en wat men hierover afgesproken heeft met Fluvius. Officieel zegt de bevoegde schepen dat er hierover nog geen afspraken zijn gemaakt, maar aangezien het budget blijkbaar al in detail bekend is, en dat men daarvoor al heel concrete plannen en berekeningen heeft gemaakt, kan het niet anders dan dat dat wel al beslist is. Voor Groen moet men open kaart spelen en heel concreet vertellen welke isolatiegraad en welk energieverbruik men wil behalen na de renovatie. Alleen zo kan onze gemeente het goede voorbeeld geven voor haar burgers! Verkoop en sloop van het oud gemeentehuis van Schulen? Dan was er het punt van het oude gemeentehuis van Schulen dat al voor de tweede keer op de agenda van de gemeenteraad stond. Op de raad van 15 oktober bleek dat het schepencollege nogal ondoordacht tot de verkoop van het Oude Gemeentehuis had beslist. Na de commentaar op de gemeenteraad zou men opnieuw nadenken over het herbestemmen van het gebouw, al dan niet in het kader van een verkoop. Die mededeling volgde nadat de volledig oppositie (waaronder ook ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck) heel wat vragen had. Nu blijkt echter dat men toen gewoon heeft gelogen. "Durft het huidige bestuur van sp.a, CD&V en Open Vld in ruil voor wat centen, zomaar een stuk van de Schulense geschiedenis met de grond gelijk maken?" De waarde van het gebouw met de grond wordt geschat op 540 000 euro. Door het opnemen van voorwaarden kan het zijn dat een mogelijke koper minder zal bieden. Maar het schepencollege maakt het zich erg gemakkelijk en legt de lat ook nog eens erg laag. Voor ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck is dit gewoonweg slecht bestuur: "Men vraagt om te beginnen amper 350 000 euro. Dat is een belachelijk laag bedrag voor dit gebouw en de grond en zéker op deze locatie! Wat is de bedoeling? Wil men gewoon snel geld binnenkrijgen en is 350 000 euro in dit geval al genoeg voor het bestuur? Of moeten we veronderstellen dat er meer aan de hand is? Na een lange discussie besliste de Herkse meerderheid van sp.a, CD&V en Open Vld dat het oud gemeentehuis van Schulen mag verkocht worden zonder harde voorwaarden op behoud van het gebouw of de oude bomen. Het is een van de weinige oude gebouwen met geschiedenis in het centrum van Schulen! De kans is dus erg groot dat het volledig gesloopt wordt. Echt jammer voor de Schulenaars. Lees het hele verhaal ons nieuwsbericht. Eindelijk: meer vrouw op straat in Herk-de-Stad! En dan was er gelukkig ook nog wat goed nieuws: een nieuwe Herkse straat kreeg eindelijk nog eens een vrouwennaam! In de verantwoording wordt uitdrukkelijk verwezen naar de campagne 'Meer vrouw op straat' en tijdens de zitting van de gemeenteraad werd verwezen naar onze vraag van begin dit jaar. We zijn dus wel een beetje trots over het effect van onze actie. Concreet gaat het om een nieuwe verkaveling tussen de Korpsestraat en de Lepelstraat in Donk. Die krijgt nu de naam 'Catharina de Heusch', als verwijzing naar barones Maria Catharina de Heusch van Landwijck, gravin de Looz-Corswarem. Dat is wel niet haar echte meisjesnaam, en daarover waren wel wat terechte bedenkingen van de kant van Nieuw, maar daar wou het schepencollege blijkbaar niet op terugkomen. Bovendien namen vrouwen in die tijd meestal 'gewoon' de naam van hun echtgenoot over... Deze barones overleed in 1831 in haar kasteel van Landwijk en had blijkbaar een (erg katholiek) revolutionair kantje. Het komt er op neer dat ze door haar mobilisatie van de lokale bevolking bijgedragen heeft aan het ontstaan van België. Dat was als vrouw in die tijd allicht een hele prestatie! Meer info over deze vrouw kan je lezen op de website van onze gemeente: http://herk-de-stad.be/…/maria-catharina-de-heusch-van-land… Ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck bedankte het schepencollege voor de inspanning en vroeg om in de toekomst nog meer vrouwennamen aan straten en pleinen toe te kennen. Ondertussen gaan we verder met onze actie: vrouwelijke straatnamen voorstellen kan nog steeds via onze actiepagina.   Daarna volgden nog enkele kleine punten en kwamen de agendapunten van de oppositie aan bod. Dat zorgde voor eindeloze discussie over de maatregelen die de gemeente al dan niet zou moeten nemen naar aanleiding van de coronacrisis. Zoals gezegd liep de vergadering daardoor erg uit en kon ook het toegevoegde agendapunt van Groen over het park Olmenhof-Harlaz niet besproken worden. Er volgt een tweede zitting van de gemeenteraad op maandag 25 mei. Wordt vervolgd dus...       De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.