gemeenteraadszitting 20 april

Eerste virtuele gemeenteraad in Herk

21 April 2020

gemeenteraadszitting 20 april <br><br> Eerste virtuele gemeenteraad in Herk

De coronamaatregelen hebben een grote invloed op ons dagelijks leven. Ook in onze gemeente. Maandag 20 april 2020 was er voor het eerst een virtuele gemeenteraad in Herk-de-Stad. Iedereen van thuis uit achter zijn of haar computer. En het verliep vrij vlot! Dat was zeker ook te danken aan de inzet van het Herkse personeel. Een dikke pluim daarvoor! Jammer dat het publiek niet on-line kon meekijken! Toch nog een gemiste kans? De eerste virtuele vergadering van de gemeenteraad van Herk-de-Stad. Een feit voor de geschiedenisboekjes! Met Groen hadden we niets anders verwacht. We vonden het onbegrijpelijk dat er eerst nog wat werd getwijfeld. Zeker als je weet dat er al verschillende raadsleden ziek waren en zowel onze burgemeester als schepen Gruyters met corona te maken hadden! (Via deze weg wensen we hen overigens allemaal een goede genezing en gezondheid toe!). Jammer genoeg werd er niet resoluut gekozen voor volledig digitaal vergaderen tijdens deze coronalockdown. De bijeenkomsten van het Bijzonder Comité van het OCMW bijvoorbeeld worden telkens nog 'echt' georganiseerd, gelukkig kan wie het wil wel via digitale weg deelnemen. Daar hebben we met Groen van in het begin van de coronalockdown dan ook op aangedrongen. "Met Groen vinden we dat de bestuur meteen alle vergaderingen digitaal had kunnen organiseren!" Groen stelde op de gemeenteraad dus ook voor om alle bijeenkomsten volledig virtueel te organiseren, maar de meerderheid ging daar niet op in. "Erg jammer!", vindt ons Groenraadslid Gunter De Ryck, "Met Groen vinden we dat de bestuur de kans laat liggen om maximaal gevolg te geven aan de oproep van 'social distancing'. Het bestuur had een voorbeeldfunctie kunnen opnemen door meteen alle vergaderingen digitaal te organiseren!" Gevolgen van de coronacrisis Uiteraard ging het ook over de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die het stadsbestuur nam of nog zal nemen. Groen had twee vragen ingediend over de steun aan Rock Herk en over de steun aan de Herkse economie en de lokale verenigingen.  Ons raadslid Gunter wou weten of het bestuur al contact had gehad met Rock Herk om na te gaan wat hun noden zijn, nu het festival niet georganiseerd mag worden. Zij krijgen elk jaar een subsidie van 18 000 euro van de gemeente. Wat verwacht de gemeente dit jaar van Rock Herk en hoe zal die subsidie dit jaar gebruikt worden? Kan een deel van deze subsidie ingezet worden ter ondersteuning van andere organisatoren van culturele evenementen, eventueel in samenwerking met de organisatie achter Rock Herk? Het antwoord van het schepencollege was dat er al gesprekken waren geweest met Rock Herk, maar dat het nog te vroeg was om hierover meer te kunnen vertellen. We volgen dit zeker op! De lokale economie en de Herkse verenigingen kunnen in de post-coronatijden alle hulp gebruiken om financieel het hoofd boven het water te houden. De gemeente had al initiatief genomen door het oplijsten van alle Herkse handelaars die hun goederen en diensten kunnen aanbieden tijdens de quarantaine. "Welke initiatieven zal het bestuur nog nemen tijdens deze quarantaine en in het post-coronatijdperk om de Herkse handelaars en verenigingen te ondersteunen?", wou Gunter De Ryck namens Groen weten. De gemeente gaf naar aanleiding van onze en andere vragen een uitgebreid overzicht. Blijkbaar heeft men niet stil gezeten en zijn de verschillende gemeentelijke diensten erg actief geweest. Dat is knap werk! Met enige vertraging - eerst door de hoge waterstand, nu door de coronacrisis - beginnen eindelijk de werken aan de Beckersvaart in het Schulensbroek. Ook al hadden we wel vragen bij de concrete aanpak, toch vinden we het met Groen uitermate belangrijk dat deze fietsverbinding aangepakt wordt en veiliger gemaakt. Navraag van Gunter leert ons nog dat de Beckersvaart geen deel uitmaakt van het functionele fietsroutenetwerk (de provinciale 'fietsostrades'), maar dat de Beckersvaart is wel opgenomen in het toeristische fietsroutenetwerk waardoor er nog een kleine 15.000 euro aan subsidies kan bekomen worden. Ondanks de vertraging wil de aannemer blijkbaar toch nog de oorspronkelijke timing halen (15 mei), waardoor de impact tijdens het broedseizoen hopelijk niet zo groot is. "De verlichting leggen ze pas later aan omdat Fluvius de aanleg ervan geen essentiële ingreep vindt en dus nog afwacht" zegt Groen-raadslid Gunter De Ryck nog. Leegstandheffing En dan was er nog het dossier over het reglement 'ter inventarisatie en heffing van verwaarloosde woningen en/of gebouwen'. Groen is het ermee eens dat we leegstand zoveel mogelijk moeten vermijden, zeker wanneer er een tekort is aan betaalbare woningen. Toch had volgens Groen de bevoegde schepen het huiswerk niet goed gemaakt. De gebruikte begrippen waren niet helemaal helder en dat kan dus tot verschillende interpretaties leiden.. "Het is nogal warrig hoe de gemeente in de praktijk zal omgaan met leegstand of met tweedeverblijven", zegt Gunter, "De kans bestaat dat dit ontwijking van de leegstandheffing in de hand werkt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn." Groen onthield zich daarom bij de stemming.   De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.