gemeenteraadszitting april 2022

Meer van het zelfde en soms een lichtpuntje

gemeenteraadszitting april 2022<br><br>Meer van het zelfde en soms een lichtpuntje

Op de gemeenteraad van 28 april stonden heel uiteenlopende punten op de agenda. Met Groen vroegen we initiatief van ons bestuur rond de verdwijnende bankautomaten. Verder was er ook het leuke nieuws dat er nog wat vrouwelijke straatnamen bijkomen. Naar Herkse normen was het een korte gemeenteraadszitting. Een samenvatting. Eén van de punten op de agenda was het nieuwe gemeentelijke reglement dat pop-up bars mogelijk moet maken. Dit op vraag van HoReCa Vlaanderen. Groen vindt dergelijke bars op zich erg sympathiek en ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck stemde voor het voorstel. Toch maken we ons wat zorgen over mogelijke overlast en we hopen daarom dat ons bestuur al deze initiatieven nauwgezet zal opvolgen. Vrouwelijke muzikale straatnamen Op de gemeenteraad was er ook leuk nieuws: onze gemeente gaat verder met het goedkeuren van vrouwelijke straatnamen. Dat was een vraag van Groen uit 2020. Het ging dit keer om de straatnamen voor de nieuwe verkaveling Tamerpark. Het gaat om een hele reeks vrouwennamen uit songs van Belgische en Nederlandse artiesten (Mariekestraat (Jacques Brel), Helenastraat (Hugo Raspoet), Rozanestraat (Wim De Craene), Satelliet Suzystraat (Noordkaap), Tante Juliastraat (Boudewijn De Groot), Jennifer Jenningsstraat (Louis Neefs), Bleke Lenalaan (Raymond van het Groenewoud), Malle Babbeweg (Rob de Nijs), Anneke Weemaesweg (Jan De Wilde)). De cultuurdienst heeft een mooi lijstje samengesteld en zelfs bij de zangers/auteurs toelating gevraagd.Er was wat discussie tussen een deel van de oppositie en de bevoegde schepen over de gevolgde procedure, maar wij vinden dit in elk geval een fijn initiatief!Meer info over deze straatnamen en over het openbaar onderzoek dat nu wordt georganiseerd vind je op de website van de gemeente. Ondanks ons enthousiasme over de de straatnamen zijn we met Groen helemaal niet tevreden over de gang van zaken rond deze verkaveling. Ook nu weer geeft onze gemeente een bouwpromotor heel veel vrijheid om een woonuitbreidingsgebied versneld vol te bouwen. Bovendien zal er weer meer dan 4 hA bos verdwijnen... Een bankautomaat in elke deelgemeente In de vragenronde stelde ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck voor dat onze gemeente initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat onze inwoners in elke deelgemeente minstens over één betaalautomaat zouden kunnen beschikken. De laatste tijd verwijderen de grootbanken meer en meer bankautomaten omdat ze iedereen willen verplichten om digitaal te bankieren en te betalen. Steeds meer mensen doen dat dan ook, maar er zijn altijd redenen waarom men over cash geld moet kunnen beschikken en er is een aanzienlijke groep mensen die om welke reden dan ook niet of moeilijk enkel digitaal kunnen betalen. Ondanks de steun die het Groene voorstel kreeg, werd het weggestemd. [lees hier het nieuwsbericht] Onbehoorlijk bestuur Veel heibel was er over de verbouwing van het oud politiekantoor naar nieuw administratief centrum voor de gemeente. Groen Herk-de-Stad al eerder vragen over dit dossier. Voor ons was het belangrijk dat men vooral het comfort voor het personeel en de energiezuinigheid van het gebouw zou aanpakken. Bij aanvang was er zogezegd geen enkel probleem en zou alles door de samenwerking met Fluvius vlot verlopen. Nu blijkt dat ons bestuur de voorbereiding van het project heel slecht heeft opgevolgd en dat een en ander veel meer zou gaan kosten. Daarom verbreekt men het contract met Fluvius. Dit is geen behoorlijk bestuur. De fractie nieuw stelde voor om een bijzondere gemeenteraadscommissie op te richten, maar het voorstel werd door de meerderheid weggestemd.  Tijdens de geheime zitting werd de huidige algemeen directeur opnieuw aangesteld. Dat moest gebeuren nadat de aanstelling eerder door de raad van state werd vernietigd. Ook dit dossier is nog maar eens een voorbeeld van het slordige beleid dat door dit schepencollege wordt gevoerd.   De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.