gemeenteraadszitting mei 2021

Geheime fusiegesprekken?

gemeenteraadszitting mei 2021<br><br>Geheime fusiegesprekken?

Op de gemeenteraad van 10 mei stond, na de gewone agenda, één belangrijke vraag op de agenda: voert de burgemeester van Herk-de-Stad geheime gesprekken over een mogelijke fusie met Halen en Lummen? Er kwamen antwoorden van de burgemeester, maar er blijven vraagtekens. Groen Herk-de-Stad vindt het niet onlogisch dat onze gemeente nadenkt over samenwerking met zijn buurgemeenten en - op termijn - misschien ook over een fusie. Groen was wel erg verrast om te horen dat het bestuur hierover al twee keer vergaderde met buurgemeenten Halen en Lummen en dat we dat bovendien moesten lezen in de krant. Geen rook zonder vuur? Op de gemeenteraad van mei wou Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck van de burgemeester onder meer weten waarom er niet openlijk gecommuniceerd werd over de gesprekken die plaatsvonden met zijn collega's van Lummen en Halen over verregaande samenwerking, misschien zelfs over fusie. Dergelijke geheimdoenerij doet vermoeden dat er meer aan de hand was dan wat vrijblijvende babbels. Volgens de burgemeester gebeurden de gesprekken over mogelijke samenwerking of fusie tussen Lummen, Herk en Halen 'gewoon in de rand van enkele andere bijeenkomsten'. Momenteel is er volgens hem echter geen concreet gesprek over fusie, wel over de mogelijkheid tot meer samenwerking. Het was blijkbaar vooral de burgemeester van Lummen die erg aandrong op verregaande gesprekken. Feit is dat onze burgemeester tot nu toe zijn overleg hierover met Halen en Lummen geheim hield. Binnenkort, op 21 mei, wil Lummen blijkbaar een volgend officieel overleg met alle gemeentelijke coalities om te praten over meer samenwerking. De vraag blijft waarover men zal praten en met welk mandaat? Hoe kan je aan zo'n gesprek beginnen als je dit op de gemeenteraad niet hebt voorbereid? De burgemeester beloofde op de volgende gemeenteraad in elk geval terug te koppelen over dit overleg. Het mag dan zo zijn dat er (nog) geen concrete engagementen werden besproken, toch vindt Groen dat men transparanter had mogen zijn over dergelijke gevoelige thema's. Wordt zeker vervolgd.   De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.