gemeenteraadszitting 9 november

Gouverneur vernietigt samenstelling Gecoro!

18 November 2020

gemeenteraadszitting 9 november<br><br>Gouverneur vernietigt samenstelling Gecoro!

De gemeenteraad van 9 november was opnieuw digitaal en dus online te volgen. Eén van de opvallende punten ging over de vernietiging door de gouverneur van de beslissing van de gemeenteraad van juni over de samenstelling van de Gecoro. Dit gebeurde na een klacht van de Minaraad die het niet eens was met de werkwijze van het schepencollege. Geknoei bij de samenstelling van de Gecoro? Tijdens de gemeenteraad van juni bleek al dat er met de samenstelling van de Gecoro één en ander niet klopte. De sectoren jeugd en cultuur waren helemaal niet meer vertegenwoordigd en men had voor de vertegenwoordiging van de geleding 'milieu' totaal geen rekening gehouden met de voordracht door de Minaraad. Ook bij de sector 'verkeer' was er wat aan de hand. Hierover was tijdens de zitting heel wat discussie, maar het bestuur deed gewoon zijn zin. Klacht van de Minaraad gevolgd door de gouverneur Met Groen waren we dus niet verbaasd dat de gouverneur inging op de klacht van de Minaraad. Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck: “De bespreking van het punt had achter gesloten deuren moeten gebeuren en de motivering van de beslissing, namelijk waarom men bepaalde kandidaten had gekozen en andere niet, was duidelijk onvoldoende. Bovendien had het schepencollege iemand aangeduid die helemaal geen kandidaat was. De gouverneur vond dit zelfs 'onzorgvuldig bestuur'. Je moet het maar doen: iemand als vertegenwoordiger selecteren die dat eigenlijk niet wil!” Schepen Gruyters probeerde de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven, maar kreeg daarvoor kritiek van de hele oppositie! Tijdens de raadszitting probeerde schepen Gruyters, nochtans zelf jurist, de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Hij kreeg daarvoor kritiek van de hele oppositie. De schepen vond het plots de verantwoordelijkheid van iedereen dat dit punt niet correct behandeld werd. Voor Groen getuigt dit van een ongelofelijke arrogantie. Het schepencollege meent zich de hele tijd alles te kunnen permitteren, maar wanneer het fout loopt is het plots een gedeelde verantwoordelijkheid? Bovendien had het schepencollege blijkbaar het lef niet gehad om de beslissing van de gouverneur aan alle raadsleden te bezorgen. Mocht niemand weten hoe duidelijk de gouverneur zijn afkeuring voor deze gang van zaken liet blijken? (Wij zorgen voor transparantie: lees hier de volledige beslissing van de gouverneur!) De goede kant op? Het schepencollege is nu van plan de beslissing over de samenstelling van de Gecoro snel opnieuw op de gemeenteraad te agenderen, ditmaal in een gesloten zitting en met de nodige motivatie. Met Groen hopen we dat men nu ook zo correct is het voorstel van de Mina- en andere adviesraden te volgen. Hoe wil men immers op een constructieve manier met de adviesraden samenwerken indien men niet eens de afgevaardigden aanvaardt? Intussen heeft de Minaraad een oproep gedaan tot een betere samenwerking tussen bestuur en adviesraden, Herkse verenigingen en organisaties. De Minaraad verwijst ondermeer naar de plechtige overeenkomst die dit jaar ondertekend werd tussen het bestuur en de adviesraden waarin een correcte en positieve samenwerking werd afgesproken. Groen steunt volmondig deze oproep. Het huidige bestuur heeft de afgelopen maanden bij herhaling aangetoond dat 'samenwerking' niet haar sterkste kant is. Dat vinden we met Groen erg jammer. Net als de Minaraad zijn wij ervan overtuigd dat meer overleg en een betere samenwerking voor iedereen goed is en alleen maar kan leiden tot een betere gemeente.   De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.