De Beckersvaart fietsstraat?

08 Oktober 2019

De Beckersvaart fietsstraat?

De Beckersvaart, uw weet wel, de verbinding van de Neerstraat naar het Schulensmeer, wordt een fietsstraat. Op een fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang op auto's. Met Groen vinden we dat zeker positief. Bovendien moest er aan de Beckersvaart dringend iets gedaan worden. De situatie is op sommige plaatsen levensgevaarlijk voor fietsers. Om dit mogelijk te maken was er al eerder een formele overeenkomst gesloten met de bevoegde Vlaamse overheid (VMM). Maar met Groen vragen we ons af of onze gemeente wel voldoende concrete afspraken heeft gemaakt om deze heraanleg vlot te laten verlopen. Bovendien zijn (voor zover wij weten) nog niet alle vergunningen in orde. Er zijn ook grote vragen bij de voorgestelde verlichting van de straat. In een advies vroeg de Herkse Minaraad al om verlichting achterwege te laten of een aangepaste verlichting te voorzien die minder schadelijk is voor de kwetsbare natuur. We hopen dat het uiteindelijk goed komt: dat in de eerste plaats de veiligheid van de fietsers en voetgangers verzekerd wordt én dat zorgzaam omgegaan wordt met de natuur in dit gebied. Wordt vervolgd...