Blij met het resultaat!

17 Oktober 2018

Blij met het resultaat!

Groen Herk-de-Stad haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober een mooi resultaat: we kregen van onze kiezers 578 stemmen of 6,3% van het totaal. Zo halen we één zetel en wordt Gunter het eerste gemeenteraadslid voor Groen in de Herkse gemeenteraad! Een historische gebeurtenis! We willen iedereen die ons heeft gesteund en zijn stem aan ons heeft gegeven daarom heel erg bedanken! Dankzij jouw stem wordt Herk een beetje Groener! De avond van de verkiezingen werd duidelijk dat Groen Herk 'tevreden' moest zijn met een actieve en constructieve rol vanuit de oppositie. Het voorakkoord dat blijkbaar in Herk bestond, wordt uitgevoerd: we krijgen een meerderheid van sp.a, CD&V en Open Vld met Bert Moyaers als burgemeester. Er werd dus niet met Groen gepraat... Maar we nemen onze verantwoordelijkheid graag ook op vanuit de oppositie! Onze werking de voorbij jaren laat zien dat je ook zonder in de meerderheid te zitten dingen kan realiseren en onder de aandacht brengen. Groen zal actief aanwezig zijn in de gemeenteraad en vanuit de oppositie onze programmapunten en ideeën op de agenda zetten! Nog eens bedankt aan iedereen die ons heeft gesteund! Als je wil meewerken, ben je heel erg welkom in onze groep. Neem zeker contact met ons op!