Controleren met respect

12 Mei 2023

Controleren met respect

Controleren op zwerfvuil? Ja, maar met respect en zonder jongeren te viseren!

Wanneer aan de bevolking wordt gevraagd wat hen het meeste stoort, dan wordt er zeer vaak ‘zwerfvuil en sluikstorten’ geantwoord. Het is dan ook logisch dat onze gemeente erg inzet op sensibilisatie en opruimacties, maar ook op toezicht en controle.

Zwerfvuilhandhavers?

Op de gemeenteraad van maart dit jaar werd beslist om samen te werken met OVAM om zogenaamde zwerfvuilhandhavers te kunnen inzetten in onze gemeente. Groen Herk-de-Stad keurde deze beslissing mee goed omdat we het eens waren met de afspraken en de randvoorwaarden die op de gemeenteraad werden toegelicht.

Deze zwerfvuilhandhavers kunnen zonder waarschuwing en anoniem overtredingen vaststellen, een verslag opmaken en vervolgens kan aan de overtreder een administratieve GAS-boete worden opgelegd. Die GAS-boetes bestonden al. Enkel de inzet van die speciale anonieme controleurs is nieuw.

Onlangs bleek dat een en ander in de praktijk niet helemaal correct verloopt. Op Facebook lazen we een verhaal over scholieren die in het Olmenhof zwaar werden aangepakt omdat ze druiven en chips zaten te eten op een bank in het park. De controleurs waren blijkbaar van mening dat ze iets op de grond gegooid hadden. Jongeren moesten hun paspoort laten fotograferen en er werd gedreigd met ‘grote gevolgen’.

Een beetje respect graag!

Voor Groen kan deze aanpak niet. Jongeren die op een bankje in het park wat zitten te snoepen zijn volgens ons niet de grote veroorzakers van zwerfvuil in onze gemeente. Is dit wel de prioriteit in onze aanpak van het zwerfvuil? Bovendien verdient iedereen respect. Het is niet omdat we jongeren brutaal aanpakken dat we zo het zwerfvuilprobleem aan het oplossen zijn. Denken deze controleurs van OVAM nu echt dat ze door jongeren bang te maken deze jongeren zullen overtuigen om werk te maken van een mooiere leefomgeving?

En tenslotte is er nog het aspect van de privacy en de wettelijke rechten om al dan niet je paspoort te moeten tonen. We denken dat men ook hiermee lichtzinnig is omgesprongen.

Uit contacten met andere gemeenten blijkt dat het niet de eerste keer is dat deze controleurs van OVAM in vraag gesteld worden. Blijkbaar is er zelfs een gemeente die omwille van de aanpak beslist heeft om de samenwerking met OVAM weer stop te zetten…

Groen Herk-de-Stad vraagt daarom dat de gemeente haar burgers beter informeert over de opdracht van deze zwerfvuilhandhavers en over onze rechten en plichten als burger.

Jongeren niet viseren!

Bovendien willen we dat het gemeentebestuur deze controleurs van dichtbij opvolgt en voorkomt dat er mistoestanden ontstaan. De handhaving moet met respect gebeuren én met eerbiediging van de persoonlijke rechten als burger. Groen wil zeker niet dat jongeren geviseerd worden!