40 curieuze neuzen meten lucht in Herk

01 Mei 2018

40 curieuze neuzen meten lucht in Herk

In Herk-de-Stad doen zo'n 40 bezorgde burgers mee aan de Vlaamse meetcampagne 'CurieuzeNeuzen'. Samen met duizenden andere Vlamingen meten ze de luchtkwaliteit in onze gemeente! Zoals in alle Vlaamse steden en gemeenten neemt ook in Herk-de-Stad het autoverkeer alleen maar toe. Reden genoeg dus om de luchtkwaliteit in Herk-de-Stad nauwgezet in het oog te houden. Groen is blij dat ook in onze gemeente zoveel burgers meedoen aan deze meetcampagne. 'CurieuzeNeuzen Vlaanderen' is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking onder leiding van professionele wetenschappers de luchtkwaliteit in hun stad of gemeente onderzoeken. 20000 burgers helpen mee om de luchtkwaliteit over heel Vlaanderen in kaart te brengen. Tussen 28 april en 26 mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer, maar ook door de industrie. Hoge NO2-concentraties hebben belangrijke effecten op de gezondheid zoals irritatie van de luchtwegen, verergering van astma of chronische bronchitis. Recent onderzoek toont aan dat hogere NO2-concentraties ook de kans op een hartaanval vergroten. Stikstofdioxide heeft daarnaast ook een invloed op het milieu door de vorming van smog, en draagt bij aan de verzuring van de oceanen. Meten is weten, maar we weten nu al dat het autoverkeer zorgt voor een slechte luchtkwaliteit en dus gezondheidsproblemen. Groen Herk-de-stad wil daarom dat meer mensen het openbaar vervoer en de fiets gebruiken! Onze gemeente moet dus zorgen voor een beter openbaar vervoer, voor veilige fietspaden en voorrang voor de zwakke weggebruiker in onze gemeente! Wij van Groen zullen er alles aan doen om ons bestuur tot meer actie aan te zetten. Suggesties voor een veiliger verkeer in onze gemeente mag je ons altijd doorgeven! Je kan de campagne 'CurieuzeNeuzen' volgen via deze link: www.CurieuzeNeuzen.be!