Daarom is GROEN nodig in de gemeenteraad

13 Januari 2019

Daarom is GROEN nodig in de gemeenteraad

Hoe een 'rekenfout' een hardwerkende vrijwilligersvereniging in het verkeerde daglicht kan stellen.

Onlangs kwamen onze vrienden van het Schulensbroek in een storm terecht. Er werd beweerd dat ze in het verleden meer dan één miljoen euro van de gemeente hadden ontvangen om gronden aan te kopen in het Schulensbroek. De berekening die met een factor 40(!) te hoog was ingeschat.

Het is de taak van een politieke partij om anderen te overtuigen van hun ideeën en bedoelingen zo dat ze hun programma kunnen realiseren. Het gebruik van cijfermateriaal versterkt daarbij de boodschap. Maar als er verkeerde cijfers gebruikt worden - bewust of niet - is het de taak van anderen om dit recht te zetten.
En dat gebeurde niet.
Misschien omdat die vervelende ‘groenen’ een wandelpad in kwetsbaar natuurgebied aan haalbaarheid, respect voor natuur en wettelijke mogelijkheden willen toetsen?
Net daarom is Groen nodig in de gemeenteraad. Onze natuur - en al wie haar beschermt - verdient ook een stem. Groen zal er in de toekomst over waken dat dergelijke verkeerde informatie niet meer de wereld wordt ingestuurd.

Wit je exact weten wat er aan de hand was? Lees hier meer.