De reus is van iedereen... Of niet?

16 November 2022

De reus is van iedereen... Of niet?

"We vinden dit één grote gemiste kans om samen met burgers aan een positief project te werken. Nu was het weer de zaak van een man die allicht dacht dat iedereen hem uit dankbaarheid zou toejuichen"

Onlangs werd de Herkse Reus Pierre Vliegen voorgesteld aan het publiek. Deze reus is blijkbaar een persoonlijk initiatief van schepen Bart Gruyters. Meer nog, schepen Gruyters is van mening dat deze jeneverstoker, rentenier en oud-burgemeester het best symbool kan staan voor onze gemeente Herk-de-Stad. En ook dat heeft hij helemaal alleen beslist. Niemand werd om advies gevraagd. Nooit werd hierover gesproken op de gemeenteraad.

Leve de reus?

Met Groen hebben we grote vragen bij de aanpak van schepen Gruyters en bij de gang van zaken van dit project. Op zich kan het kiezen en bouwen van een reus een interessant project zijn voor onze gemeenschap. Een project dat mensen samenbrengt en verenigt rond een idee of een goed verhaal. Een reus moet dus een figuur zijn die voor ons als inwoners iets betekent. Waarmee we een band kunnen hebben of opbouwen. Een figuur die we daarom samen hebben kunnen kiezen. Maar... Is dat het geval?

"Nee, deze reus kwam helemaal uit de lucht vallen", zegt Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck. “Plots was hij daar. Blijkbaar was schepen Gruyters in het grootste geheim al een tijdje bezig aan dit project. Niemand mocht weten waarover dit ging. Tot die reus naar aanleiding van het jaarlijkse Sint-Maartenfeest ineens ten tonele verscheen.

Naar aloude traditie geeft een reus gestalte aan de identiteit van een lokale gemeenschap. Op geen enkele manier heeft schepen Gruyters moeite gedaan om de bevolking te betrekken bij dit project. Op de gemeenteraad van november stelden we met Groen daarom verschillende vragen: over het tot stand komen van het project, de keuze van de figuur, het bouwen van de reus en de kostprijs.

Schepen Gruyters gaf nauwelijks concrete antwoorden en sommige zaken kwamen allicht gewoon niet overeen met de waarheid. Volgens de schepen had hij gewerkt met een ad-hoc adviescommissie, waarvan hij evenwel de leden niet wou vernoemen. Ook zou de erfgoedraad betrokken zijn geweest. Dat laatste werd door de oppositie in twijfel getrokken en men zou de verslaggeving hierover nog opvragen.

Hoe kan je verwachten dat mensen enthousiast zijn over een reus die symbool staat voor de 19de-eeuwse elite van de gemeente? Pierre Vliegen was een rijke jeneverstoker, was rentenier en bezat meerdere huizen in onze gemeente. Niemand kent hem. Wie voelt zich met zo'n elitair figuur verbonden? Misschien was Vliegen in zijn tijd een katholiek, een socialist was het zeker niet.
Volgens schepen Gruyters was hij goed voor de inwoners van de gemeente, "want hij deed aan liefdadigheid". Is dat het beeld dat we hebben van een beschermer van onze gemeenschap? Is dit een figuur die symbool staat voor de geschiedenis van onze stad en haar deelgemeenten?

Wat kost een reus?

En dan is er de kostprijs van dit project. Oorspronkelijk was blijkbaar 10 000 euro voorzien in de begroting. Met Groen wilden we daarom weten hoe deze reus tot stand kwam. Hoe werd de opdracht om de reus te maken officieel gegeven? Wie maakte de reus? Wat kost het project uiteindelijk?

De reus had volgens het schepencollege zo'n 11 000 euro gekost en er werd een beroep gedaan op een reuzenbouwer uit Oost-Vlaanderen en een mandenvlechter uit het Brabantse. Wie de uiteindelijke montage heeft gedaan en wat daarvan de kostprijs was, is nog steeds niet duidelijk. We weten dus niet of we alle kosten kennen die aan het project verbonden waren.

Weer een gemiste kans

"We vinden dit één grote gemiste kans om samen met burgers aan een positief project te werken. Nu was het weer de zaak van een man die allicht dacht dat iedereen hem uit dankbaarheid zou toejuichen", zegt Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck.

Groen Herk-de-Stad is niet te spreken over de wijze waarop deze reus het levenslicht zag. Ook in dit project was inspraak en participatie van de bevolking weer veraf. Nochtans had dit een project kunnen zijn waarbij de inwoners van Herk-de-Stad van bij het begin actief betrokken werden en het zo een reus werd van iedereen, van en voor elke Herkenaar.

Het is niet voor het eerst dat ons gemeentebestuur de burger op geen enkele manier wil betrekken bij het beleid en heel eigenzinnig een eigen weg bewandelt. Schepen Gruyters laat hiermee zien dat hij enkel zijn eigen mening belangrijk vindt en alles altijd alleen wil beslissen. Samenwerking staat duidelijk niet in zijn woordenboek.

"We vinden dit één grote gemiste kans om samen met burgers aan een positief project te werken. Nu was het de zaak van één man die allicht dacht dat iedereen hem uit dankbaarheid zou toejuichen", zegt Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck.

(Foto: VRT Nieuws)