Derde keer, de keer te veel?

05 April 2021

Derde keer, de keer te veel?

Voor de derde keer nu al verkreeg ex-schepen Vanuytrecht (CD&V) een vergunning om een woning te bouwen midden in natuurgebied én overstromingsgebied. Terwijl iedereen het heeft over betonstop, bouwshift, kernversterking... wordt in Herk-de-Stad overal lustig verder gebouwd! De bouwvergunning van ex-schepen Vanuytrecht midden in de natuur én in overstromingsgebied in Schulen werd meer dan een half jaar geleden voor de tweede keer vernietigd door Raad voor Vergunningsbetwistingen na verzet van Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek, de Vlaamse Milieumaatschappij en enkele bezorgde buren (waaronder een van onze Groen-leden). Nu wordt blijkbaar een derde poging ondernomen om op deze plek, aan een zijstraatje (veldweg) van de Neerstraat, te bouwen. Onbegrijpelijk! Groen Herk de Stad is erg boos dat er bouwvergunningen worden toegekend midden in natuur- en overstromingsgebied.  Groen Herk-de-Stad wil dat er een onmiddellijk verbod komt op bouwen in de resterende open ruimte, zeker in beschermde en waardevolle gebieden! Onze gemeente moet de resterende open ruimte beschermen en kwetsbare natuur en overstromingsgebied maximaal vrijwaren! Uiteraard moet er een gepaste regeling komen om eigenaars minimaal te vergoeden, maar zonder dergelijke grondspeculanten te verrijken. Verder moet het voor Groen gedaan zijn met de pogingen van deze ex-schepen. Al van 2016 doet hij pogingen om hier op een perceel midden in de natuur en in overstromingsgebied te bouwen Voor de derde keer nu werd een vergunning toegekend. Politici moeten het goed voorbeeld geven aan hun burgers! (Kijk zelf op de website Watertoets waar de overstromingsgevoelige gebieden liggen: https://www.waterinfo.be/Watertoets)   Lees ook: Een bouwstop in de open ruimte nu Het spookt in de Slaperstraat