Groen steunt Herkse Dierenwelzijnsraad:
schrap de illegale jachtgebieden!

13 Mei 2021

Groen steunt Herkse Dierenwelzijnsraad:<br>schrap de illegale jachtgebieden!

In april bezorgde de Herkse Dierenwelzijnsraad een advies aan alle gemeenteraadsleden over de jacht in Herk-de-Stad. In hun advies vragen ze om de gemeentelijke eigendommen die onterecht als jachtgebied zijn ingekleurd te laten schrappen. Bovendien vragen ze ook om burgers te helpen indien ook hun tuin door de jagers illegaal als jachtgebied is aangeduid. Naar aanleiding van een voorval waarbij een kat werd beschoten door een jager deed de Dierenwelzijnsraad bovendien het voorstel dat de gemeente zich burgerlijke partij zou stellen bij elke inbreuk op het jachtdecreet op haar grondgebied. Groen is het helemaal eens met deze oproep van de Herkse Dierenwelzijnsraad. Groen is van mening dat het inkleuren van privé-eigendomen als jachtgebied zonder formele toelating van de eigenaar ontoelaatbaar is en dat overheden moeten optreden tegen deze illegale praktijk. Al verschillende jaren na mekaar deed Groen daarom dezelfde oproep. (lees hierover dit en dit nieuwsbericht). Omdat het bestuur geen enkel gevolg gaf aan het advies van de Herkse Dierenwelzijnsraad nam Groen zelf het initiatief om de gemeenteraad te laten beslissen over de oproep van de Dierenwelzijnsraad. Jammer genoeg steunde geen enkele fractie van de meerderheid het voorstel van Groen. Veel erger nog: de Herkse schepen van leefmilieu en dierenwelzijn, Guido Ector, profileerde zich als enthousiaste fan van de Herkse jagers: hij zou geen enkel initiatief nemen omdat zij het al moeilijk genoeg hadden om aan voldoende jachtgebied te geraken om te kunnen blijven jagen. We hadden dit standpunt verwacht van andere Herkse politici, maar zeker niet van de socialisten…   Het is duidelijk dat deze meerderheid op geen enkele manier kiest voor de natuur. Van hen mogen jagers in je tuin komen jagen en zijn honden en katten vogelvrij!