De Donckgaerd gered? Actie voeren loont!

11 April 2018

De Donckgaerd gered? Actie voeren loont!

Het huidige bestuur van Herk-de-Stad had sinds de goedkeuring van de gemeentebegroting van 2015 de bedoeling de Donckgaerd, de oude hoogstamboomgaard in het centrum van Donk, te verkopen. Met de opbrengst van die verkoop wou het schepencollege de kas van de gemeente spijzen. Het stadsbestuur kreeg meteen de wind van voor. Veel burgers reageerden vol onbegrip. Ook Groen en de SP.a waren erg tegen deze verkoop gekant. Er waren heel wat redenen om tegen deze verkoop te zijn. Het mooie historische centrum van Donk, met de oude beschermde pastorij en de oude unieke kerk, zou erg geschaad worden indien er op de plaats van de boomgaard een projectontwikkelaar een bouwproject zou mogen realiseren. Het waardevolle groene hart in het centrum maakt van Donk een aantrekkelijk dorp en zorgt voor een gezonde woonomgeving.Bovendien waren heel veel Herkenaars verontwaardigd over het feit dat de boomgaard destijds, zo'n 25 jaar geleden, opnieuw werd aangelegd met de financiële steun van heel veel goedmenende burgers. Echte 'crowdfunding', zeg maar. En nu wou het stadsbestuur deze oude boomgaard gewoon verkopen aan de eerste de beste projectontwikkelaar? De petitiecampagne van Groen en SP.a kreeg daarom meteen veel steun van de Herkenaars. Al de ingezamelde handtekeningen werden officieel overhandigd op een gemeenteraadszitting. Het stadsbestuur nam voorlopig geen initiatief en nu, in het laatste jaar van de legislatuur, lijkt het plots niet dringend meer om de oude boomgaard te gelde te maken. Dat is in elk geval wat we in de wandelgangen vernemen... Het ziet er dus naar uit dat de actie van Groen en andere verontwaardigde Herkenaars (voorlopig) succes heeft gehad. De boomgaard van Donk blijft behouden en het mooie historische groene centrum van Donk gaat niet ten onder aan kortzichtige geldhonger. Met dat resultaat zijn we voorlopig erg tevreden!