Eedaflegging Gunter De Ryck in de gemeenteraad

03 Januari 2019

Eedaflegging Gunter De Ryck in de gemeenteraad

Oppositie is meer dan enkel tegen alles stemmen

2 januari 2019. Deze datum is zowel voor Groen Herk-de-Stad als voor mezelf een mijlpaal. Dankzij het vertrouwen van bijna 600 Herkenaren mag ik, als kersvers gemeenteraadslid, onze partij, maar ook iedereen die Groen een warm hart toedraagt, vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Afgelopen jaren volgde Groen het gevoerde beleid kritisch vanuit de publiekstribune en werden de nodige vragen gesteld over de (niet) genomen beslissingen. Als gemeenteraadslid zal ik dit blijven doen, maar er zal één groot verschil zijn in vergelijking met voorgaande jaren: ik zal, namens Groen, ook makkelijker voorstellen op de agenda kunnen plaatsen. Groen gaat de komende jaren dus voor een constructieve oppositie: kritisch zijn waar het moet, goede voorstellen steunen waar mogelijk en eigen voorstellen die de Herkenaren te goede komen agenderen.

Groen trok met een aantal concrete thema’s naar de verkiezingen en ik zal als gemeenteraadslid dan ook mijn best doen om de komende zes jaar deze thema’s zoveel mogelijk te behartigen en op de agenda te plaatsen: eerlijke politiek en duidelijke, begrijpbare beslissingen zijn een eerste prioriteit. Meer inspraak door de Herkenaren, aandacht voor armoede en het bewaren van onze Herkse natuur zijn andere punten die ik graag hoog op de agenda zou zien staan!