Een bouwstop in de open ruimte nu!

28 Juli 2020

Een bouwstop in de open ruimte nu!

De bouwvergunning van ex-schepen Vanuytrecht midden in de natuur én in overstromingsgebied in Schulen werd voor de tweede keer vernietigd door Raad voor Vergunningsbetwistingen na verzet van Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek, de Vlaamse Milieumaatschappij en enkele bezorgde buren (waaronder een van onze Groen-leden). Groen Herk de Stad is blij dat op deze manier nog maar eens duidelijk wordt dat er onterecht bouwvergunningen worden toegekend, zowel door de gemeente, als door de provincie. Groen Herk-de-Stad wil dat er een onmiddellijk verbod komt op bouwen in de resterende open ruimte, zeker in waardevolle natuur en  overstromingsgebied!Onze gemeente moet de resterende open ruimte beschermen en kwetsbare natuur en overstromingsgebied maximaal vrijwaren! Uiteraard moet er een gepaste regeling komen om eigenaars minimaal te vergoeden, maar zonder grondspeculanten te verrijken. Verder moet voor Groen het nu gedaan zijn met de pogingen van deze ex-schepen. Al van 2016 doet hij pogingen om hier op een perceel midden in de natuur en in overstromingsgebied te bouwen (lees ook 'Het spookt in de Slapersstraat') Voor de tweede keer nu werd de toegekende vergunning vernietigd. Politici moeten het goed voorbeeld geven aan hun burgers. Voor Groen is het ontoelaatbaar dat er nog verdere pogingen zouden gebeuren om hier te bouwen!