Eerste virtuele gemeenteraad in Herk

21 April 2020

Eerste virtuele gemeenteraad in Herk

De coronamaatregelen hebben een grote invloed op ons dagelijks leven. Ook in onze gemeente. Maandag 20 april was er voor het eerst een virtuele gemeenteraad in Herk-de-Stad. Dat kon ook moeilijk anders vonden we met Groen. We vonden het onbegrijpelijk dat er eerst nog wat werd getwijfeld. Zeker als je weet dat er al verschillende raadsleden ziek waren en zowel onze burgemeester als schepen Gruyters met corona te maken hadden! (We wensen hen overigens allemaal een goede genezing en gezondheid toe!). Jammer genoeg wordt er ook niet resoluut gekozen voor volledig digitaal vergaderen tijdens de coronalockdown. Onder meer de bijeenkomsten van het Bijzonder Comité van het OCMW worden telkens nog 'echt' georganiseerd, maar wie het wil kan wel via digitale weg deelnemen. Daar hebben we met Groen van in het begin van de coronalockdown dan ook op aangedrongen. Groen stelde op de gemeenteraad voor om alle bijeenkomsten volledig virtueel te organiseren, maar de meerderheid ging daar niet op in. "Erg jammer!", vindt ons Groenraadslid Gunter De Ryck, "Met Groen vinden we dat de bestuur de kans laat liggen om maximaal gevolg te geven aan de oproep van 'social distancing'. Het bestuur had een voorbeeldfunctie kunnen opnemen door meteen alle vergaderingen digitaal te organiseren!"   Een uitgebreid verslag over de vergadering van de gemeenteraad volgt een van de volgende dagen...