Flarden uit de gemeenteraad van 18 febuari 2019

26 Februari 2019

Hier volgen een paar momenten uit de gemeenteraad van 18 februari 2019 die we als Groen belangrijk vonden. Meer info kan je aan ons raadslid zelf vragen ([email protected])

  • Reglement cameratoezicht op het openbaar domein.

> Standpunt Groen: Onthouding: Het reglement is niet helemaal helder over de manier waarop er wordt omgegaan met de camerabeelden t.o.v. derden. Nuhma rolt het sLIM –project uit waarbij er camerabeelden worden gedeeld. Deze vorm van verspreiden van beelden werd niet (duidelijk genoeg) geregeld via het voorliggende reglement.

  • Goedkeuring Offerte - Uitbreiding openbare verlichting Théophile Donnéstraat & Bampsstraat.

> Standpunt Groen: Positief: het gaat om LED-verlichting

  • Vervoerregio Limburg – Gemeentelijke afvaardiging in de Vervoerregioraad.

> Groen heeft de schepen gevraagd of de verkeerscommissie ook betrokken zou worden bij de opmaak van dit mobiliteitsplan van de vervoerregio. Schepen Vanleeuw bevestigde dat dit de intentie was.

  • Goedkeuring huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

> Standpunt Groen: Onthouding. Het voorliggende reglement bevatte een aantal bepalingen die de openbaarheid van bestuur niet ten goede komt. Wij pleiten voor meer openbaarheid en transparantie en hadden graag gezien dat de beperkende maatregelen terug werden geschrapt.

  • Voordracht van 5 leden als kandidaat bestuurder en 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Schulensmeer.

> Groen mag een bestuurder met raadgevende stem afvaardigen naar de Raad van Bestuur. De kandidatuur van Groen werd door de voltallige meerderheid, Nieuw en de onafhankelijke raadsleden gesteund, waarvoor wij hen erkentelijk zijn.

  • Intergemeentelijke projectvereniging wijk-werk West-Limburg: aanduiding afvaardiging.

> Ook hier mag Groen iemand afvaardigen. De kandidatuur van Groen werd door de voltallige meerderheid, Nieuw en de onafhankelijke raadsleden gesteund, waarvoor wij hen erkentelijk zijn.

  • Oproeping zittende functiehouders voor de functie van algemeen directeur.

> Standpunt Groen: Onthouding. Groen heeft geen bezwaar tegen het oproepen van de zittende functiehouders. Wij stellen ons echter vragen bij de gevolgde procedure: een procedure die vorig jaar door de gemeenteraad werd goedgekeurd om een algemeen directeur aan te stellen, werd nu om onduidelijke redenen afgevoerd. Dit komt de transparantie van het besluitvormingsproces niet ten goede.