Gemeentebestuur gaat in op vraag van Groen over volkstuinen!

10 Juli 2018

Gemeentebestuur gaat in op vraag van Groen over volkstuinen!

Groen deed een oproep aan onze gemeente om ook in Herk-de-Stad volkstuintjes of buurttuinen aan te leggen, samen met geïnteresseerde inwoners. Onze vraag was dat de gemeente eigen gronden ter beschikking zou stellen of afspraken zou maken met andere eigenaars. Voor de inrichting en organisatie van deze volkstuintjes kan de gemeente een beroep doen op geïnteresseerde inwoners of verenigingen. En Vlaanderen subsidieert dergelijke initiatieven! De vraag naar volkstuintjes leeft bij onze bevolking: Groen kreeg hierover al verschillende vragen en reacties. Deze week maakte het bestuur haar beslissing over aan de gemeentelijke Minaraad. Zo kwamen ook wij te weten wat hun reactie is op ons voorstel: Het schepencollege wil nagaan of er echt een behoefte is aan volkstuintjes in Herk-de-Stad en vraagt aan de milieudienst om dit verder te onderzoeken en - eventueel - vervolgens concrete locaties voor te stellen. Het schepencollege vraagt tegelijk ook een advies aan de gemeentelijke Minaraad.  Groen is blij dat er wordt onderzocht wat mogelijk is. Jammer genoeg zal de gemeente hierdoor dit jaar geen gebruik kunnen maken van de subsidies die Vlaanderen hiervoor ter beschikking stelt... De vraag is of dat volgend jaar nog zal kunnen... Groen is er zeker van dat er burgers gevonden zullen worden die graag willen bijdragen aan een volkstuintje in hun buurt. We roepen daarom alle geïnteresseerde Herkenaars op om aan de gemeente te laten weten dat ze graag een buurttuin willen. Bel of mail dus naar het bestuur om te laten weten dat je mee wil werken: Dienst Leefmilieu, 013 38 03 06, [email protected]!