Gouverneur vernietigt samenstelling Gecoro!

18 November 2020

Gouverneur vernietigt samenstelling Gecoro!

Tijdens de gemeenteraad van 9 november ging het ook over een brief van de gouverneur van Limburg. Hierin meldde bij dat hij na een klacht van de Minaraad de beslissing van de gemeenteraad van 22 juni over de samenstelling van de Gecoro vernietigde. Zoiets is erg uitzonderlijk. Het schepencollege had bij de samenstelling van de Gecoro (de Gemeentelijke Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening) geen rekening gehouden met het voorstel van de Minaraad en de manier waarop was helemaal niet in orde. Ook andere groepen (jeugd, sport, cultuur, mobiliteit...) waren ontevreden. Hierover was in juni heel wat discussie, maar het bestuur deed gewoon zijn zin. Groen was dus niet verbaasd dat de gouverneur het besluit van de raad vernietigde. Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck: “De bespreking van het punt had achter gesloten deuren moeten gebeuren en de motivering van de beslissing, namelijk waarom men bepaalde kandidaten had gekozen en andere niet, was duidelijk onvoldoende. Bovendien had het schepencollege iemand aangeduid die helemaal geen kandidaat was. De gouverneur vond dit zelfs 'onzorgvuldig bestuur'. Je moet het maar doen: iemand als vertegenwoordiger selecteren die dat eigenlijk niet wil!” De gemeenteraadsleden kregen eerst het besluit van de gouverneur niet te zien. Wou het schepencollege niet dat de raadsleden de tekst konden nalezen? Met Groen zorgen we wel voor transparantie: lees hier de volledige beslissing van de gouverneur! Het schepencollege is van plan de beslissing over de samenstelling van de Gecoro snel over te doen. Met Groen hopen we dat nu alles wel correct verloopt en dat men de voorstellen van de adviesraden zal volgen! Lees het uitgebreide verslag over dit opvallende punt op de gemeenteraad van november