Groen Herk-de-Stad stelt zich vragen bij het nieuwbouwproject van GLAUDIS

17 Augustus 2018

Groen Herk-de-Stad stelt zich vragen bij het nieuwbouwproject van GLAUDIS

De firma GLAUDIS heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de ontwikkeling van een nieuwbouwproject ter hoogte van de Sint-Truidersteenweg, Oude Tramstraat en De Pierpontstraat. De firma GLAUDIS wil met dit project 46 wooneenheden creëren. Als ecologische partij zijn wij voorstander van inbreiding en verdichting. Inbreiding zorgt ervoor dat er minder open ruimte moet aangesneden worden en daar kunnen wij als partij alleen maar achter staan. Toch stel Groen Herk-de-Stad zich een aantal vragen bij het voorliggende project. Uit diverse bevragingen en onderzoeken blijkt dat er een groeiende vraag is naar betaalbare woningen voor starters, alleenstaanden en éénoudergezinnen. Ook in Herk-de-Stad. Het voorliggende project voorziet in 46 luxe-gezinswoningen die elk nog eens voorzien zijn van twee ondergrondse parkeerplaatsen. Dit project komt dus geenszins tegemoet aan de heersende woningnood. Bij een bouwproject van dergelijke omvang is het aangewezen om een mix van woningtypes te voorzien zodat er minstens gedeeltelijk tegemoet wordt gekomen aan de vraag naar woningen voor starters, alleenstaanden en éénoudergezinnen. Het bouwproject voorziet in twee parkeerplaatsen per wooneenheid, wat zal resulteren in een verhoogde verkeersdruk op een locatie die bij het begin en het einde van de schooldag al sterk verzadigd is door het verkeer. Bovendien liggen de bushaltes vlakbij het bouwproject. Door de aard van deze appartementen zal de ontwikkelaar aannemen dat elke eigenaar van een wooneenheid over (minstens) twee wagens zal beschikken. Groen Herk-de-Stad vraagt zich af of het wenselijk is om zoveel bijkomende verkeer naar het centrum te trekken. Gezien de aanwezigheid van de naastliggende scholen, kunnen er ook vragen gesteld worden over de verkeersveiligheid en de verkeerscirculatie. Groen vraagt het gemeentebestuur om de parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per wooneenheid kritisch te bekijken en eventueel bij te sturen. Voor verschillende locaties binnen Herk-centrum werden er GRUP’s opgemaakt. Blijkbaar is dat voor deze locatie niet gebeurd, waardoor de ontwikkelaar niet gebonden was aan specifieke bouwvoorschriften. Groen Herk-de-Stad roept het bestuur op om dringend werk te maken van een GRUP voor het volledige centrum van Herk-de-Stad zodat voor elke bouwheer de lat gelijk ligt. Aansluitend op het vorige punt stelt Groen Herk-de-Stad vast dat het de huidige beleidsploeg aan een visie ontbreekt. Nu worden de aanvragen voor nieuwbouwprojecten, project per project beslist en laat het Herkse bestuur het initiatief volledig over aan de bouwpromotoren. Groen Herk-de-Stad vraag dan ook dat het bestuur een visie voor Herk-centrum ontwikkelt zodat de ontwikkeling van Herk op een geordende, transparante wijze gebeurt. Een transparantie visie op de ontwikkeling van het kerngebied van Herk-de-Stad voorkomt dat inwoners van een vrijstaande woning plotseling – letterlijk – in de schaduw van een nieuwbouwproject komen te liggen. Ook problemen met inkijk en privacy kunnen op die manier deels vermeden worden. Het gebrek aan visie komt ook tot uiting in de hoogte van het voorliggende bouwproject. In Herk-de-Stad zijn er geen gebouwen die meer dan vier bouwlagen tellen. De schoolgebouwen naast het aangevraagd bouwproject zijn 11 meter hoog, terwijl Blok A van het bouwproject 25,5 meter ofwel 8 verdiepingen hoog zal zijn. Groen Herk-de-Stad vraagt dat de gemeente geen gebouwen zal vergunnen die hoger zijn dan de beeldbepalende gebouwen in het centrum van Herk-de-Stad. De gemeente heeft al veel inspanningen geleverd om het historische beeld van onze gemeente te bewaren. Zij moet er dan ook over waken dat nieuwbouwprojecten dit historisch beeld niet aantasten. In Herk-de-Stad horen gebouwen die meer dan vijf verdiepingen tellen niet thuis. Voor de locatie van de bouwaanvraag zouden de bestaande schoolgebouwen de referentiehoogte moeten zijn. Samenvatting: Groen Herk-de-Stad is voor inbreiding en verdichting. Groen Herk-de-Stad stelt zich wel vragen bij de schaalgrootte van dit GLAUDIS-project: zowel de grootte en kostprijs van de wooneenheden, het verkeer dat extra wordt aangetrokken als de gevraagde bouwhoogte zijn niet op maat van Herk-de-Stad. Groen Herk-de-Stad zal deze bezwaren overmaken aan het gemeentebestuur (link: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=5TppIo_ZSl-KkHkwa9KWFA)