Herks Meerjarenplan: weinig garantie op resultaten

10 December 2019

Herks Meerjarenplan: weinig garantie op resultaten

Tijdens de gemeenteraad van 9 december werd het meerjarenplan van Herk-de-Stad voor 2020-2025 besproken en door de meerderheid goedgekeurd. Groen heeft heel wat bedenkingen bij dit meerjarenplan dat nochtans een leidraad moet zijn voor het beleid van de volgende jaren! De manier waarop het plan tot stand kwam liet veel te wensen over. De infosessies waren een lachertje. De adviesraden kregen amper tijd om advies te geven. Inhoudelijk zijn verschillende belangrijke thema's nauwelijks uitgewerkt. Milieu, natuur en klimaat komen bijna niet aanbod. Tenslotte lezen we vooral vrome wensen en weinig concrete projecten, en de financiering van het geplande beleid is al helemaal onduidelijk... Voor ons is het duidelijk: Groen is erg teleurgesteld over het tot stand komen van het meerjarenplan én over de inhoud. Lees meer over onze bedenkingen in het verslag van de gemeenteraad van 9 december.