Is jouw tuin ook jachtgebied?

21 Juni 2018

Is jouw tuin ook jachtgebied?

Twee jaar geleden kaartte Groen Herk-de-Stad aan dat veel percelen in onze gemeente onterecht ingekleurd zijn als jachtgebied (zie figuur). Niet alleen jouw eigen tuin, ook scholen, speelpleinen en bedrijven staan ingekleurd als jachtterrein. Ten onrechte - illegaal in feite - dienen jagers jouw eigendom in als deel van hun jachtterrein. Eigenlijk moeten ze hiervoor over een schriftelijke toelating van de eigenaar beschikken. Niet dat wij per definitie tegen jacht zijn, we vinden het wel ontoelaatbaar dat jagers op een onwettelijke manier tuinen van mensen aanmelden als jachtgebied. Wil jij plots een jager met een geweer in je tuin zien opduiken? Wij niet! Om met het geweer te mogen jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over minstens 40 ha aaneengesloten terrein beschikken. Jagers kleuren de plannen zelf in en leggen die voor aan de arrondissementscommissaris, die ze goedkeurt. Hierdoor liggen heel wat percelen, zonder dat dit geweten is door de eigenaar, in een dergelijk jachtgebied. Benieuwd of jouw perceel in jachtgebied ligt? Kijk het zelf na op www.geopunt.be onder de rubriek "Natuur en milieu" en "jacht".   Nee, mijn tuin is geen jachtgebied! Wil je je perceel laten schrappen uit een jachtplan? Bezorg dan dit ingevulde formulier met een eigendomsbewijs aan de arrondissementscommissaris van de provincie Limburg. Vlaamse dienst van de Gouverneur Afdeling Limburg Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT011/[email protected]   Je kan ook een beroep doen op de hulp van Vogelbescherming Vlaanderen via deze website: www.schietinactie.be