Meer veiligheid voor fietsers!

01 September 2022

Meer veiligheid voor fietsers!

Groen Herk-de-Stad is blij dat de Oudebaan nu een fietsstraat is. Zwakke weggebruikers hebben recht op meer verkeersveiligheid.

Eindelijk! Na lang aandringen van Groen op de gemeenteraad en in de verkeerscommissie besliste het schepencollege om van de Oudebaan in Schulen vanaf 1 september 2022 een echte fietsstraat te maken!

Met Groen vragen we voortdurend meer aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Zowel voetgangers als fietsers hebben nood aan een veilig openbaar domein met veilige, goed begaanbare voetpaden en met goed berijdbare en brede fietspaden.

Bij smalle wegen is het erg moeilijk om aparte fietspaden aan te leggen. Dikwijls moeten men dan overgaan tot onteigening van privédomein en ons gemeentebestuur wil daar meestal niet aan beginnen omwille van de moeilijke en lange procedures.

Geen moordstroken!

Soms kiest men dan voor zogenaamde 'fietssuggestiestroken'. In een document van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer zegt men daarover dit: "Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen op het medegebruik van de rijbaan door de fietser. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer. Fietssuggestiestroken zijn een vorm van gemengd verkeer. Juridisch Een fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het verkeersreglement, en heeft dus ook geen juridische basis."

Fietssuggestiestroken zijn dus alles en niks. Ze doen de suggestie aan het autoverkeer dat fietsers ook een plaats verdienen, maar ze beschermen de fietser op geen enkele manier. Waar het autoverkeer snel mag rijden zijn deze gele of rode fietsstroken volgens Groen dus geen goede oplossing. Daarom noemen sommigen ze wel eens 'moordstroken'...

Het kan veiliger

Bij een fietsstraat krijgt de fietser echt voorrang. De wegcode formuleert het zo: "In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur."

Uit de ervaring met de Beckersvaart die sinds enige tijd ook als fietsstraat is ingericht blijkt dat het ook belangrijk is om een regelmatig toezicht te houden op deze regels. Veel autogebruikers kennen blijkbaar de wegcode niet en proberen toch om fietsers voorbij te steken. Op zo'n smalle weg leidt dat tot erg onveilige situaties. Bij het voorbijsteken van een fietser moet je immers 1,5 meter afstand kunnen houden.

Blij met deze fietsstraat!

We zijn daarom erg blij dat onze oproepen om - bijvoorbeeld - van de Oudebaan een fietsstraat te maken tot resultaat hebben geleid!
Zo wordt het veel veiliger voor al die fietsers op weg naar school of naar de sportclub. De Oudebaan is immers een druk gebruikte fietsstraat.
Suggesties voor andere fietsstraten zijn altijd welkom!