Overwegen blijven open!

30 April 2021

Overwegen blijven open!

Op de gemeenteraad van 19 april vroeg Gunter De Ryck namens Groen naar meer informatie over de mogelijke sluiting van de spoorwegoverwegen in onze gemeente. Met Groen maken we ons erg ongerust hierover. We schreven hierover dit voorjaar ook al in onze Groenkrant. Tijdens de verkeerscommissie van 24 november vorig jaar deelde de bevoegde schepen mee dat Infrabel plannen had om de spoorkruisingen in Herk-de-Stad af te sluiten. In plaats hiervan zou een brug of tunnel komen of zou er zelfs overgegaan worden tot het afsluiten van de overweg. De schepen liet weten dat het bestuur hiervoor een negatief advies had gestuurd naar Infrabel. Sindsdien werd hierover niet meer gecommuniceerd. Tijdens de gemeenteraadszitting bleek dat het bestuur in februari al een antwoord had ontvangen van Infrabel, waarin zij lieten weten dat er geen ingrepen zouden gebeuren in Herk-de-Stad. Dat is goed nieuws voor onze inwoners! De overwegen gaan dus (voorlopig) niet dicht! Toch was Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck hierover erg verbaasd. Waarom communiceerde ons bestuur niet eerder over deze beslissing? Burgers maken zich terecht zorgen over zo'n belangrijke wijzigingen in hun omgeving. Blijkbaar vindt dit schepencollege het niet nodig om de Herkse inwoners of de gemeenteraad hierover te informeren. Ondanks de uitspraken die op de gemeenteraad werden gedaan, wil Groen graag de officiële mededeling van Infrabel kunnen inkijken. Met Groen zijn we er namelijk niet gerust in. Officieel blijft het immers de bedoeling van Infrabel om zoveel mogelijk overwegen te sluiten…