Giftig PFOS in Melsterbeek in Donk

15 Juli 2021

Giftig PFOS in Melsterbeek in Donk

Groen Herk-de-Stad maakt zich grote zorgen over de giftige PFOS-verontreiniging die in Donk in de Melsterbeek werd vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij. Onlangs brak het Vlaamse PFOS-schandaal uit. Al snel zagen we dat de verontreiniging met het giftige PFOS (en bij uitbreiding PFAS) niet beperkt bleef tot de omgeving van Antwerpen. Uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt bijvoorbeeld dat ook heel wat Vlaamse beken en rivieren verontreinigd zijn met het giftige PFOS en PFAS. De resultaten voor PFOS van een staalname in Donk (Melsterbeek-Gete) waren bij de hoogste in Vlaanderen. Uit een bericht van het VRT Nieuws: "Bovendien bevatte driekwart van de onderzochte vissen te veel PFOS. Die mogen maximaal 9,1 microgram PFOS per kilogram bevatten. In één exemplaar uit de Melsterbeek in Herk-de-Stad werd 107,37 µg PFOS/kg aangetroffen. Dat is ruim elf keer meer dan toegestaan." Het is niet duidelijk waar deze verontreiniging met PFOS is gebeurd. De Melsterbeek loopt door de gemeenten Gingelom, Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Geetbets en Herk-de-Stad.  In Melveren loopt de beek langs een oud, niet-gesaneerd stort dat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Groen wou weten of het gemeentebestuur van deze verontreiniging op de hoogte was en welke maatregelen werden genomen of, nu dit bekend is geraakt, zullen genomen worden. Ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck vroeg tijdens de gemeenteraad van maandag 21 juni meer informatie. Geen antwoorden Het Herkse schepencollege bleek weinig antwoorden te kunnen geven op onze vragen en verwezen voor alles naar de Vlaamse overheid. Groen is erg verbaasd dat ons bestuur zo afwachtend is. Niemand weet wat het gevolg zou kunnen zijn voor de inwoners van Donk. Niemand weet wat er gebeurt wanneer de landbouwers water uit de Melsterbeek of de Gete gebruiken om hun velden te beregenen. We hopen snel echte antwoorden te krijgen van onze gemeente, of van de Vlaamse overheid! Naar aanleiding van de Herkse gemeenteraad en na overleg met Groen Sint-Truiden vroegen ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck en Groen gemeenteraadslid in Sint-Truiden, Peter van Dam, in een brief aan de betrokken gemeenten dat de gemeenten waar de Melsterbeek doorstroomt samen met OVAM zouden nagaan wat de bron van de PFOS-verontreiniging is. Verder willen we dat de gemeenten samen met de Vlaamse overheid onderzoeken hoe het probleem kan worden opgelost. Er is samenwerking nodig om de waterkwaliteit van de Melsterbeek te verbeteren en zo ook het risico voor de gezondheid van mensen en dieren te beperken. Tot nu toe kregen we geen antwoord op onze vraag…