Nog steeds geen duidelijkheid over PFOS in Donk!

15 Oktober 2021

Nog steeds geen duidelijkheid over PFOS in Donk!

Groen Herk-de-Stad blijft zich zorgen maken over de giftige PFOS-verontreiniging die in Donk in de Melsterbeek werd vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij. In juni stelde ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck tijdens de gemeenteraad vragen aan de burgemeester en de bevoegde schepen. Groen wou weten of het gemeentebestuur van deze verontreiniging op de hoogte was en welke maatregelen werden genomen of, nu dit bekend is geraakt, zullen genomen worden. Er kwamen geen duidelijke antwoorden. De voorbije maanden werden ook in andere gemeenten en in de Vlaamse raad vragen gesteld over de problematiek en kwamen ook specialisten aan het woord. Toch blijven heel wat vragen onbeantwoord. Nog steeds geen concrete antwoorden Tijdens de gemeenteraad van oktober stelde Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck opnieuw vragen over het dossier. Ook nu kon de betrokken schepen maar halve antwoorden geven. Onduidelijk blijft wat de oorzaak is van de vervuiling. Niemand weet ook wat de consequenties kunnen zijn van deze verontreiniging. De resultaten voor PFOS in Donk (Melsterbeek-Gete) waren bij de hoogste in Vlaanderen. Mag men vis eten uit de Melsterbeek? Mogen boeren het water gebruiken voor hun vee of voor het besproeien van hun velden? Sommige specialisten vinden dat men erg voorzichtig moet zijn, ook al is er niet meteen reden tot paniek. De Vlaamse overheid laat het duidelijk afweten. OVAM en VMM geven geen duidelijke antwoorden en landbouwers blijven in het ongewisse over de risico's in onze gemeente. Ook de Vlaamse minister blijft erg vaag over de concrete risico's en al helemaal over concrete oplossingen of aanbevelingen. Met Groen blijven we het dossier nauwgezet opvolgen.   In Het Belang van Limburg van 13 oktober verscheen een uitgebreid artikel waarin de vragen van Groen Herk-de-Stad aan bod kwamen.