Red ons erfgoed!

17 Oktober 2019

Red ons erfgoed!

Nadat tijdens de vorige legislatuur het Wendelenhuis werd verkocht voor amper 150 000 euro, en er veel heibel was om een mogelijke verkoop van de hoogstamboomgaard in Donk, wil het Herkse bestuur nu het Oude Gemeentehuis van Schulen verkopen. Indien men een dergelijk gebouw zomaar, zonder voorwaarden, aan de hoogste bieder verkoopt, heeft dat allicht tot gevolg dat het zonder meer wordt gesloopt! Dat zou heel erg zijn. Dit interessant gebouw was niet alleen gemeentehuis, het was tegelijkertijd woonhuis van de onderwijzer én school. Het gebouw dateert uit 1870! Uit geldnood (of om een andere reden) verkoopt ons gemeentebestuur soms eigen gebouwen. Dat is begrijpelijk, maar dan kan je best eerst eens nadenken over alle eigendommen die je in je bezit hebt en wat je daar in de toekomst mee wil of kan doen. Gebouwen kunnen (na een verbouwing) een andere bestemming krijgen, maar je kan ze uiteindelijk dus ook verkopen. Daarbij moet je uiteraard rekening houden met hun geschiedkundige en erfgoedwaarde. Een gemeentelijk gebouw heeft meestal een hele geschiedenis en is dikwijls belangrijk geweest in het leven van je inwoners. Bijvoorbeeld als het om een schoolgebouw gaat... Herbestemmen Wat wil onze gemeente eigenlijk met zijn erfgoed? Men heeft duidelijk geen visie. Sommige gebouwen worden wel gerestaureerd, andere laat men gewoon afbreken. Wat gaat men nog allemaal verkwanselen?Een historisch gebouw zoals het Oude Gemeentehuis, dat niet echt beschermd is, biedt zeker mogelijkheden. Er zijn in Vlaanderen heel wat voorbeelden te vinden waar gelijkaardige gebouwen een mooie herbestemming kregen, al dan niet in combinatie met nieuwbouw. Het behoud van dit gebouw is belangrijk voor Schulen en de Schulenaars. Het is een belangrijk stukje Schulense geschiedenis! Op de gemeenteraad van 15 oktober bleek dat ons bestuur nogal ondoordacht tot de verkoop van het Oude Gemeentehuis had beslist. Nu zou men dan toch opnieuw nadenken over het herbestemmen van het gebouw, al dan niet in het kader van een verkoop. Die mededeling volgende nadat de oppositie (waaronder ook ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck) heel wat vragen had. Het lijkt ook niet onlogisch: in 2018 eiste de sp.a zelf - toen nog vanuit de oppositie - een echte visie op het eigen patrimonium... Wordt vervolgd...     Foto: Oud Gemeentehuis van Schulen (Boek 'Schulen - Beelden van toen', Kris Coemans)