Red het Oude Gemeentehuis van Schulen!

01 Juli 2020

Red het Oude Gemeentehuis van Schulen!

Zoals jullie al eerder konden lezen (nl. in dit nieuwsbericht en in dit nieuwsbericht) wil het gemeentebestuur het Oude Gemeentehuis van onze deelgemeente Schulen verkopen aan een bouwpromotor. Heel waarschijnlijk zal het daardoor helemaal gesloopt worden. Er wordt verteld dat er op die plaats (vanaf het perceel van de voormalige bakkerij tot en met het perceel van de huidige fitness) een groot nieuw appartementencomplex komt... De gemeente zal het de promotor zo gemakkelijk mogelijk maken: ze willen immers zo veel mogelijk verdienen met de verkoop van dit historische gebouw. Heel veel burgers willen niet dat het Oude Gemeentehuis van Schulen (en daarmee ook de verhalen die er mee verbonden zijn) zomaar verdwijnt. Enkele Schulenaars, waaronder Jan Van Duffel, voorzitter van de Geschiedkundige Kring van Groot-Herk, namen daarom het initiatief voor een petitie. Met hun initiatief kregen ze de steun van de voltallige oppositie in de gemeenteraad. Met Groen steunden we dit initiatief voluit. We vinden het een schande dat ons gemeentebestuur er niet alles aan doet om het gebouw te bewaren, ook al wordt het eventueel verkocht. 600 handtekeningen! De petitie werd gebust in de deelgemeente Schulen en men kon ze ook on-line tekenen. Op twee weken tijd werden ongeveer 600 handtekeningen verzameld! Een geweldig resultaat in deze moeilijke corona-tijden. Op 27 juni werden de handtekeningen door de actievoerders en gemeenteraadsleden van de oppositie  - bij het Oude Gemeentehuis - bezorgd aan de burgemeester. Ook enkele andere schepenen waren aanwezig. In Het Belang van Limburg verscheen een uitgebreid artikel. Ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck was er bij: "De reactie van de burgemeester was erg teleurstellend! Hij minimaliseerde het aantal mensen dat de petitie steunde. Voor hem gingen nieuwe voetbalterreinen voor op het behoud van dit historische gebouw." Nadien vond de CD&V het nodig om met een belachelijk, betuttelend sprookje over baronnen en hun beperkingen - in alle brievenbussen - aan de Herkenaars te vertellen dat ze het denken en beslissen beter overlaten aan de huidige machthebbers... Echt politiek oude stijl. De Herkenaars verdienen beter! Met Groen Herk-de-Stad blijven we dit dossier van nabij opvolgen en zullen we er alles aan doen om dit historische patrimonium te redden!       (Foto: Het Belang van Limburg)