Red ons erfgoed, het vervolg...

23 Mei 2020

Red ons erfgoed, het vervolg...

Nadat het schepencollege in oktober het principe al liet goedkeuren door de gemeenteraad, werd nu, tijdens de gemeenteraad van 18 mei, de volgende stap in dit dossier door de meerderheid goedgekeurd: het Oude Gemeentehuis van Schulen wordt verkocht, zonder al te veel harde voorwaarden! De kans is dus groot dat het gewoon gesloopt wordt! Met Groen Herk-de-Stad vinden we dit heel erg voor de inwoners van Schulen. Samen met het gebouw gaan immers ook de verhalen verloren. Dit lokale erfgoed is dan misschien geen erg waardevol gebouw, maar het is wel erg typisch voor een dorp als Schulen en het is verbonden met de lokale geschiedenis en met het leven van heel veel Schulenaars en hun voorouders!  Op de gemeenteraad van 15 oktober bleek dat het schepencollege nogal ondoordacht tot de verkoop van het Oude Gemeentehuis had beslist. Na de commentaar op de gemeenteraad zou men opnieuw nadenken over het herbestemmen van het gebouw, al dan niet in het kader van een verkoop. Die mededeling volgende nadat de volledig oppositie (waaronder ook ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck) heel wat vragen had. Nu blijkt echter dat men toen gewoon heeft gelogen. Geen visie Uit geldnood (of om een andere reden) verkoopt ons gemeentebestuur soms eigen gebouwen. Dat is begrijpelijk, maar dan kan je best eerst eens nadenken over alle eigendommen die je in je bezit hebt en wat je daar in de toekomst mee wil of kan doen. Gebouwen kunnen (na een verbouwing) een andere bestemming krijgen, maar je kan ze uiteindelijk dus ook verkopen. Daarbij moet je uiteraard rekening houden met hun geschiedkundige en erfgoedwaarde. Een gemeentelijk gebouw heeft meestal een hele geschiedenis en is dikwijls belangrijk geweest in het leven van je inwoners. Bijvoorbeeld als het om een gemeentehuis of een schoolgebouw gaat... Wat wil onze gemeente eigenlijk met zijn erfgoed? Men heeft duidelijk geen visie. Sommige gebouwen worden wel gerestaureerd, andere laat men gewoon afbreken. Wat gaat men nog allemaal verkwanselen? Verschillende partijen van deze meerderheid beloofden een toekomstvisie voor het gemeentelijk patrimonium uit te werken en hadden zelfs concrete voorstellen voor het gebouw. In het verkiezingsprogramma van de Open Vld gaat het over de "Herbestemming site Oud gemeentehuis middels PPS-project naar wonen met een gemeenschapsfunctie (nieuwe BKO en/of eerste buurthuis)". Bij CD&V heeft men het over "Aanmoedigen van de renovatie van historische panden" en in 2018 eiste de sp.a zelf - toen nog vanuit de oppositie - een echte visie op het gemeentelijk patrimonium. Zo'n toekomstvisie zou dan de basis vormen voor de beslissingen die men zou nemen over elk van de gemeentelijke gebouwen. Blijkbaar vindt men dat nu plots allemaal niet meer nodig en worden de gemeentelijke gebouwen die men niet meer denkt nodig te hebben nu gewoon één voor één verkocht. Wie weet wat is het volgende gebouw? Het oude gemeentehuis in het Olmenhof? Herbestemmen Een historisch gebouw zoals het Oude Gemeentehuis van Schulen, dat niet echt beschermd is, biedt zeker mogelijkheden. Dit interessante gebouw was niet alleen gemeentehuis, het was tegelijkertijd woonhuis van de onderwijzer én school. Het gebouw dateert uit 1870. Het was zeker een van de eerste bakstenen gebouwen in het dorp! Er zijn in Vlaanderen heel wat voorbeelden te vinden waar gelijkaardige gebouwen een mooie herbestemming kregen, al dan niet in combinatie met nieuwbouw. Het behoud van dit gebouw is belangrijk voor Schulen en de Schulenaars. Het is een belangrijk stukje Schulense geschiedenis! Met Groen hadden we nochtans een hele lijst met suggesties voor een mogelijke herbestemming (die stonden ook al op onze Facebookpagina...): Een kleinschalig woonproject Een project met zorgwoningen Een buurt- of dagcentrum voor senioren Een project met start-up woningen Een samenwonenproject Een kantooruimte Een flexkantoor of coworking ruimte Een groepspraktijk voor een doktersassociatie Een gebouw voor kleinschalige start-ups Een sociaal-economie-project Een sociaal restaurant Een architectenkantoor Een erfgoedmuseum Een jeugdherberg Een repetitieruimte voor muzikanten Een kunstenaarsatelier Een vormingsinstelling Een fietsenverhuur met (sociaal) fietscafé Een stilteplek ... Alleen de centen tellen? Op basis van een opvallend summier en amper onderbouwd advies van de Erfgoedraad (waarover tijdens de gemeenteraad door de oppositie heel wat vragen werden gesteld) zou men als verkoopsvoorwaarde opnemen dat van het Oude Gemeentehuis enkel de voorgevel moet behouden worden... én de oude bomen rechts van het gebouw. Maar men heeft geen enkel idee hoe men dit juridisch zal formuleren of hoe men het zal afdwingen. "Als de gevel per ongeluk toch invalt, moet hij heropgebouwd worden", zei de burgemeester nog, dat is een erg zwak standpunt en hiermee zet men een eventuele bouwpromotor nu al uit de wind! De gemeente heeft, zoals dit verplicht is, een voorafgaandelijke schatting van het gebouw laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de conditie van het gebouw niet erg goed is, maar dat wist iedereen die het gebouw enigszins kent ook wel. De waarde van het gebouw met de grond wordt geschat op 540 000 euro. Door het opnemen van voorwaarden kan het zijn dat een mogelijke koper minder zal bieden. Maar het schepencollege maakt het zich erg gemakkelijk en legt de lat ook nog eens erg laag. Voor ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck is dit gewoonweg slecht bestuur: "Men vraagt om te beginnen amper 350 000 euro. Dat is een belachelijk laag bedrag voor dit gebouw en de grond en zéker op deze locatie! Wat is de bedoeling? Wil men gewoon snel geld binnenkrijgen en is 350 000 euro in dit geval al genoeg voor het bestuur? Of moeten we veronderstellen dat er meer aan de hand is? We hopen dit keer echt dat we ongelijk hebben. We hopen dat het schepencollege harde verkoopsvoorwaarden zal opnemen en dat niet alleen de gevel, maar het volledig historische volume behouden kan blijven. Bovendien moet men ook voor het behoud van de oude bomen erg voorzichtig te werk gaan. Boomwortels zijn erg kwetsbaar en enkel mits goede voorzorgsmaatregelen kunnen dergelijke bomen echt beschermd worden. We hopen dat de Schulenaars het niet zullen aanvaarden dat een stuk van hun geschiedenis zomaar wordt gesloopt. Onze schepencollege draagt dus een grote verantwoordelijkheid. Durft het huidige bestuur van sp.a, CD&V en Open Vld in ruil voor wat centen, zomaar een stuk van de Schulense geschiedenis met de grond gelijk maken?           Foto: Oud Gemeentehuis van Schulen (Boek 'Schulen - Beelden van toen', Kris Coemans)