Speelt ons bestuur onder een hoedje met de projectontwikkelaar?

31 Augustus 2018

Speelt ons bestuur onder een hoedje met de projectontwikkelaar?

De gemeente wil een stuk grond aankopen voor de aanleg van een parking net buiten het centrum. Meer bepaald in de Houwijkerstraat (achter domein de Harlaz). Op het eerste gezicht lijkt dit een goed idee. Door de aanleg van een randparking kan het centrum voor een stuk ontlast worden van autoverkeer. Maar is dit wel de echte opzet van dit plan? Laat het nu ‘toeval’ zijn dat deze parking op een steenworp zal liggen van de plaats waar een bouwpromotor drie nieuwe woonblokken - waarvan een met 7 verdiepingen - wil neerplanten. Een project waarvan de buurt – terecht – vreest dat het voor heel wat overlast zal zorgen en niet in het minst parkeerproblemen voor de leerkrachten van het nabij gelegen college. Groen Herk-de-Stad heeft samen met de buurtbewoners een officieel bezwaar ingediend met de verkeersdrukte als een van de argumenten. Deze parking lijkt het protest voor een stuk de wind uit de zeilen te nemen. Vraag is of het de taak is van de gemeente om met belastingsgeld een bouwpromotor een dienst te bewijzen op het moment dat de eigen inwoners nog via een officieel bezwaar protest aantekenen tegen de plannen van de bouwpromotor. Er werden in het verleden bouwaanvragen afgewezen voor minder. Het lijkt erop dat de gemeente voor sommige ‘klanten’ meer inspanningen doet dan voor andere. Groen pleit voor een uitgewerkte visie op het woonbeleid en het verkeersbeleid in Herk-de-Stad, want de manier waarop de beslissingen nu worden genomen zijn een vorm van onbehoorlijk bestuur.