Verslag gemeenteraad 10 mei

11 Mei 2021

Verslag gemeenteraad 10 mei

De gemeenteraad van 10 mei in een paar (belangrijke) punten: Er komt een nieuwe belasting om inwoners aan te zetten tot een correcte aansluiting van de privéwaterafvoer op de riolering. Erg belangrijk om te komen tot zuivere beken en rivieren! We hopen echter dat zwakkeren in onze samenleving niet aan hun lot over gelaten worden, maar echt geholpen worden bij deze moeilijke klus.Een belangrijke vaststelling is dat Herk-de-Stad nog een hele inhaalbeweging moet doen om over het hele grondgebied over degelijke rioleringen te beschikken. Hopelijk brengen een aantal projecten die binnenkort starten (o.m. in de Amandinaweg) daar verandering in! Er werd afgesproken dat startende ondernemers bepaalde belastingen niet moeten betalen in deze moeilijke corona-tijden. Groen vindt het eigenaardig dat bepaalde categorieën van ondernemingen blijkbaar uitgesloten worden van deze voordelen. Het gebruikersreglement voor de Minder Mobielen Centrale Herk-de-Stad werd aangepast en er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Mpact (de nieuwe naam van Taxistop) voor de organisatie van de Minder Mobiele Centrale voor Herk-de-Stad goedgekeurd. En in de vragenronde kwam het belangrijkste punt van deze digitale gemeenteraad aan bod: voert de burgemeester van Herk-de-Stad geheime gesprekken over een mogelijke fusie met Halen en Lummen? Er kwamen antwoorden van de burgemeester, maar er blijven vraagtekens. In ons uitgebreide verslag lees je meer over dit laatste punt en over de vragen van ons Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck aan onze burgemeester over de gesprekken met zijn collega's van Lummen en Halen over samenwerking of misschien zelfs over een fusie!