Een woonvisie met een totaal gebrek aan ambitie

20 Januari 2022

Een woonvisie met een totaal gebrek aan ambitie

Gunter De Ryck: Dit is een woonvisie met een groot gebrek aan ambitie!

Groen Herk-de-Stad is tevreden dat er werk wordt gemaakt van een gemeentelijke visie op sociaal wonen. Maar wat nu door de gemeenteraad als visie werd goedgekeurd voldoet helemaal niet.

Op de gemeenteraad van 10 januari werd de door Vlaanderen verplichte gemeentelijke visie op sociaal wonen door de meerderheid goedgekeurd.

De voorgelegde visienota schetst goed de huidige toestand i.v.m. sociaal wonen in Herk-de-Stad. Groen stelt echter vast dat de conclusies die uit het cijfermateriaal komen, niet vertaald worden in de gemeentelijke visie. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat er een grote nood is aan sociale woningen voor alleenstaanden zonder minderjarige kinderen en samenwonenden zonder minderjarige kinderen. Deze vaststelling ziet de Groen nergens vertaald in de visie.

Van de 268 kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de wachtlijst van de Kantonale Bouwmaatschappij Beringen en/of het Sociale Verhuurkantoor Land van loon en die hebben aangegeven dat zij in de gemeente willen blijven, zijn er 54 kandidaat-huurders die al langer dan 5 jaar op de wachtlijst staan. Uit de visie valt niet op te maken op welke wijze de gemeente deze wachttijden zal aanpakken.

Uit de voorliggende tekst blijkt jammer genoeg wel dat de ambitie van dit bestuur zich beperkt tot het behalen van het ‘bindend sociaal objectief’ (BSO). Dit BSO is een door de Vlaamse regering aan elke gemeente opgelegde doelstelling op vlak van sociale huurwoningen voor de periode 2009-2025. Deze doelstelling is erg zwak. Heel wat gemeenten bouwden intussen (veel) meer sociale huurwoningen dan door Vlaanderen werd gevraagd.

Veel te weinig sociale woningen

De 27 sociale wooneenheden die Herk-de-Stad nog moet verwezenlijken tegen 2025 zullen grotendeels ‘op papier’ gerealiseerd worden. Immers, 25 van de 27 woningen zullen ‘ontstaan’ door de overdracht van bestaande woningen aan het SVK of de sociale huisvestingsmaatschappij KBM. Hier is dus geen sprake van creëren van bijkomende wooneenheden. Deze 268 Herkse gezinnen blijven dus gewoon in de kou staan!

Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck: “De vermelding dat Herk-de-Stad o.w.v. de lange wachtlijsten ook na het behalen van het BSO wilt inzetten op het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen is dan ook niet meer dan een doekje voor het bloeden dat het gebrek aan de ambities van dit bestuur nauwelijks kan verhullen.