Mobiliteit en verkeersveiligheid

Mobiliteit in Herk-de-Stad         

We willen allemaal mobiel zijn en gezien de beperkte mogelijkheden qua openbaar vervoer, de gebrekkige fiets infrastructuur en ons ingebakken streven naar vrijheid, wordt al snel gekozen voor de auto.

In de woonbuurten van Herk en de verzamelstraten wordt er vaak te hard gereden. De doorgangswegen zijn verzadigd en files zijn een dagelijks verschijnsel. We moeten naar Hasselt voor een fatsoenlijke treinverbinding.

Met Groen willen we hierin verandering brengen.

  • Woonbuurten zijn om te wonen. Auto’s zijn er te gast en mogen er max 30 km/uur rijden. Waar mogelijk woonerven en speelstraten inrichten met stapvoets verkeer.
  • Zoveel mogelijk sluipverkeer voorkomen door verkeersmaatregelen.
  • In het centrum moet het aangenaam vertoeven zijn. Auto’s zijn er te gast. Centra moeten zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor fietser en voetganger. Aangename fietswegjes en verbinding tussen woonbuurten en centra. Winkels en voorzieningen groeperen in de centra op wandel en fietsafstand.
  • Schoolomgeving zoveel mogelijk verkeersvrij. Fietsroutes van en naar school begeleid (op kruispunten en oversteekplaatsen bewaking).
  • Verzamelwegen en wegen met lintbebouwing tussen de dorpskernen worden ook vaak gebruikt door sluipverkeer. Snelheid beperken tot 50 km/uur
  • De grote wegen voor doorgaand verkeer (Hasselt-Diest en Herk-St Truiden) zodanig inrichten dat het verkeer vlot kan verlopen. Brede en veilige fietswegen voor woon-werkverkeer.
  • Het station van Schulen biedt mogelijkheden voor woon werk verkeer. Werk maken van goede treinverbindingen vanuit dit station.
  • Een goede regionale busverbinding naar de centrumsteden en omliggende dorpen.
  • Busje uit de deelgemeenten naar de wekelijkse markt