Programma


Programma Groen Herk-de-Stad in’t kort

 1. Eerlijke en propere politiek: negatieve perceptie tegengaan door participatie en communicatie
  1. Opwaarderen adviesraden door meer mensen te betrekken en haar adviezen te publiceren in begrijpbare taal
  2. Beslissingen van het bestuur (met motivatie!) moeten gepubliceerd worden in begrijpbare taal.

 2. Mobiliteit: in praktijk brengen van het STOP principe
  1. Woonkernen: voetgangers en fietsers krijgen voorrang, auto is gast.
  2. Meer bussen naar Sint-Truiden, Hasselt en Diest
  3. Betere treinverbindingen vanuit Schulen, opwaardering station en omgeving.
  4. Beter doorstroming op verbindingswegen Hasselt - Diest en Herk - Sint-Truiden om sluipverkeer tegen te gaan

 3. Wonen:
  1. Betaalbare, comfortabele, energiezuinige woningen die goed bereikbaar zijn en liggen in een aangename veilige buurt.
  2. Jongeren moeten snel een betaalbare woning kunnen kopen of huren.
  3. Ouderen moeten zelfstandig kunnen blijven wonen in aangepaste woongelegenheden

 4. Natuur en milieu: een beter milieu zorgt voor betere gezondheid
  1. Een betrouwbare partner zijn van de lokale natuurverenigingen voor het behoud van waardevolle natuur.
  2. Samen zoeken naar meerwaarde voor de lokale bevolking via zachte recreatie en verblijfstoerisme.
  3. Zwerfvuil aanpakken o.m. door statiegeld op verpakkingen.
  4. Gebruik van onnodige bestrijdingsmiddelen door burgers en landbouw ontmoedigen.
  5. Waardevolle natuur beschermen tegen de zinloze jacht.