PFAS-vervuiling brandweerkazerne

15 April 2022

PFAS-vervuiling brandweerkazerne

De verhoogde PFAS-waarden vormen voor de omwonenden een risico. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 

Het houdt niet op. Nadat eerst verontreiniging met PFOS werd vastgesteld in de Melsterbeek in Donk werd nu op de site van de brandweerkazerne PFAS-verontreiniging vastgesteld.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft op de site eind 2021 een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS. Daaruit bleek dat het terrein verontreinigd was, allicht door het gebruik van giftig blusschuim in het verleden.

De verhoogde PFAS-waarden vormen voor de omwonenden een risico. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 

In een zone van 100 meter rond de brandweerkazerne gelden strenge beperkingen. Het wordt o.m. afgeraden om nog groenten en fruit uit de eigen tuin te eten of eieren van de eigen kippen. In een zone van 500 meter rond de site mag men geen grondwater meer gebruiken om te drinken of om voedsel te bereiden, ook niet om de tuin te besproeien. De inwoners die in deze zones wonen, kregen in februari een brief van het gemeentebestuur.
Pas nadat uit grondiger onderzoek zou blijken dat het risico minder groot is dan eerst gedacht kunnen deze maatregelen eventueel versoepeld worden.

Beter voorkomen dan genezen

Voor Groen Herk-de-Stad is het duidelijk: met chemische stoffen moet steeds voorzichtig worden omgesprongen zolang met de gezondheidsrisico's ervan onvoldoende kent. Het voorzorgsprincipe zou altijd moeten gelden wanneer nieuwe chemische producten worden gebruikt. Bijna de helft van het centrum van Herk-de-Stad krijgt nu te maken met strenge veiligheidsvoorschriften omdat men in het verleden roekeloos is omgegaan met producten waarvan men de risico's onvoldoende kende.

Bovendien valt te vrezen dat er nog meer verontreinigde locaties bekend zullen worden. En de oorzaak van de verontreiniging van de Melsterbeek is nog steeds niet bekend.
We hopen dat onze gemeente door deze zaak veel meer zorg zal dragen voor de gezondheid van onze inwoners.