Propere politiek

Bij een steeds grotere groep mensen leeft de perceptie dat er aan politieke beslissingen een geurtje zit. “Politiekers zijn zakkenvullers die in achterkamers beslissen voor de rest van de bevolking”.

Wij willen iets doen aan deze perceptie.

 1. Opwaardeer adviesraden. Wij willen de bestaande adviesraden toegankelijker maken voor alle Herkenaren; zowel om eraan deel te nemen als om de besproken dossiers op te volgen. Dit willen we bereiken door:
  1. Meer mensen te betrekken bij de lopende dossiers zonder dat de politiek zelf de verantwoordelijkheden uit de weg gaat. Bvb gerichte uitnodigingen versturen per dossier.
  2. De voorzitter moet politiek neutraal zijn.
  3. Het advies van een raad blijft niet-bindend, maar indien dit advies door het bestuur niet wordt gevolgd, dient het bestuur dit wel te motiveren.
  4. De verslagen van de vergaderingen openbaar toegankelijk te maken (bvb op de website van de gemeente) zodat eenieder deze achteraf kan raadplegen als het onderwerp hem of haar aanbelangt.
 2. Communiceer in begrijpbare taal. Van alles wat besproken wordt in de verschillende raden en college, is slechts het absoluut minimum aan informatie openbaar toegankelijk. En als deze al beschikbaar wordt gesteld is het in een taal die ombegrijpbaar is voor de gemiddelde Herkenaar (Bvb verslag gemeenteraad). Daarom willen wij dat volgende verslagen altijd in begrijpbare taal in het openbaar toegankelijk worden gemaakt.
  1. Verslag gemeenteraad
  2. Verslag schepencollege
  3. Verslagen van adviesraden met motivering van bestuur indien het advies niet gevolgd wordt