Uit de gemeenteraad van mei

18 Mei 2023

Uit de gemeenteraad van mei

Groen vraagt dat de zwerfvuilcontroles met respect gebeuren en zonder jongeren te viseren.

Op de gemeenteraad van mei stond een aantal punten waarover Groen Herk-de-Stad een uitdrukkelijk standpunt innam. Een kort verslag...

 

Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck onthield zich bij de stemming over het nieuwe Hemelwater- en Droogteplan. Niet omdat er geen goede voorstellen en ideeën in staan, wel omdat er nauwelijks concrete engagementen opgenomen zijn. Er ontbreekt een duidelijke timing, en er is ook niets vermeld over de financiële middelen die men uittrekt om deze goede voornemens werkelijk te realiseren. Er is dus geen enkele garantie dat al die mooi plannen ook worden uitgevoerd. Jammer.

 

Groen Herk-de-Stad gaf haar steun aan het negatieve advies van de gemeenteraad op het nieuwe Limburgse Ruimtepact (het nieuwe beleidsplan ruimte). Onze argumenten om dit te toen zijn wel anders dan die van de meerderheid. Wij zijn vooral ontevreden over het feit dat het Ruimtepact geen verordenende kracht heeft (ook daar weer vooral goede voornemens) en omdat de participatie van de gemeenten beter kon.

 

Groen had zelf een punt ingediend over het toezicht door controleurs van OVAM op sluikstorten en zwerfvuil (lees meer in dit nieuwsbericht). Volgens de burgemeester klopte het verhaal dat op de sociale media werd verteld niet. Dat was ook niet ons punt. Groen vraagt dat elke controle met respect zou gebeuren en zonder de jongeren te viseren. Groen vroeg ook om meer en duidelijke informatie hierover aan onze inwoners. Controles kunnen onaangekondigd gebeuren, maar de Herkenaars moeten wel geïnformeerd worden dat dit kan gebeuren. Een terechte vraag want op de gemeentelijke website verscheen al meteen een uitgebreide toelichting.
Dat onze opmerkingen niet zo belachelijk zijn als sommige schepenen willen laten uitschijnen blijkt wel uit het feit dat het niet de eerste keer is dat deze controleurs van OVAM in vraag gesteld worden. Er is zelfs een gemeente die omwille van de onbehoorlijke aanpak beslist heeft om de samenwerking met OVAM weer stop te zetten…

 

En dan was er ook nog de aanpassing van het huishoudelijk reglement (de interne regels over de werking van de gemeenteraad). Voortaan kunnen gemeenteraadsleden ook elektronisch stemmen. Tegelijk werden nog enkele andere aanpassingen voorgesteld. Wij stemden met de meerderheid tegen het voorstel om beeld- en geluidsopnamen mogelijk te maken tijdens de zittingen van de raad. Voor ons is de inhoud belangrijk, niet het spektakel. Een ander voorstel werd jammer genoeg niet goedgekeurd, namelijk om burgers spreekrecht te geven wanneer 2% van de inwoners ouder dan 16 jaar een handtekening zet (nu blijft dat dus 3,5%). Het voorstel om de spreektijd van de burger te verhogen naar 20 minuten werd met onze steun wel goedgekeurd.