Wonen

Beter wonen in Herk-de-Stad!

Wie wil er nu niet in Herk-de-Stad wonen? Een aangename groene gemeente met voldoende woongelegenheid. Maar voor hoe lang nog?

De toenemende lintbebouwing en de projecten van bouwpromotoren verknoeien in snel tempo onze mooie open ruimte. Onze gemeente bestuur kijkt en naar en laat maar gebeuren.

Groen  wil meer aandacht voor wat onze inwoners echt nodig hebben: betaalbare, comfortabele, energiezuinige woningen die goed bereikbaar zijn en liggen in een aangename veilige buurt.

Betere bereikbaarheid en mobiliteit!

We verkwisten niet alleen onze open ruimte. Het is ook geldverspilling door al die dure leidingen en aansluitingen van gas, water en elektriciteit. Zonder veilige fietspaden en voetwegen is het ook nog eens onveilig en zo blijven onze Herkenaars aangewezen op hun auto om met hun jonge kinderen overal vlot naar toe te kunnen. De Lijn schaft nog meer busverbindingen in onze deelgemeenten. De trein stopt alsmaar minder in het station van Schulen.

Bereikbaarheid zal in de toekomst nochtans steeds belangrijker worden. Als een bepaalde regio onvoldoende bereikbaar is met het openbaar vervoer, zal daar van Vlaanderen niet meer gebouwd mogen worden. Dat lijkt dus slecht nieuws voor Herk-de-Stad.

Groen wil daarom ook dat het treinstation van Schulen weer aantrekkelijk wordt en dat er meer en betere verbindingen komen. Dat is niet alleen belangrijk voor alle huidige pendelaars, maar ook voor een betere mobiliteit en bereikbaarheid in de toekomst.

Stop met het volbouwen van onze open ruimte!

Groen Herk-de-Stad wil dat de resterende woonuitbreidingsgebieden en niet-gebruikte verkavelingen in onze gemeente zo veel mogelijk geschrapt worden. Uiteraard moeten eigenaars op een eerlijke manier gecompenseerd worden, de Vlaamse overheid moet hiervoor de nodige middelen voorzien.

Het gemeentebestuur kan zelf een actieve rol spelen en gronden kopen en ruilen. In andere gemeenten bewijst men dat dit mogelijk is. De meerwaarde van gronden die van bestemming wijzigen, moet ten goede komen van de gemeenschap en niet van toevallige (groot)grondbezitters.

Herk-de-Stad moet creatiever zijn en zelf het initiatief nemen om bestaande gebouwen te laten renoveren en te doen hergebruiken als woon- of handelsgelegenheid. Bruikbare en dikwijls interessante oude gebouwen worden zonder meer afgebroken terwijl er meestal wel een herbestemming mogelijk is. Groen wil dat we veel beter zorgen voor ons historisch erfgoed, zeker voor gebouwen waarvan de gemeente zelf eigenaar is. En waarom geven we onze lege kerken geen ander bestemming? De kerkfabriek van Schulen heeft daarover al nagedacht: het is goed mogelijk om in onze kerken verschillende functies te combineren!

Wonen voor ouderen én jongeren!

Er moet aandacht zijn voor jongeren én ouderen. Jongeren moeten snel een betaalbare woning kunnen kopen of huren. Een woning die ze misschien later willen kunnen inruilen voor een grotere woning. Groen wil dat onze gemeente daar oplossingen voor aanbiedt. Ouderen moeten zelfstandig kunnen blijven wonen in aangepaste woongelegenheden. Misschien niet in de eigen woning, wel in de eigen omgeving. Kleinschalige, aangepaste woonzorgprojecten zijn dringend nodig, niet enkel grootschalige en onpersoonlijke woonzorgcentra.